Hammering dried fish, wearing a sami suit
©Ørjan Bertelsen/Riddu Riddu

Kultur og Museum i Lyngenfjordregionen

"Tre stammers møte" kjennetegner området rundt Lyngenfjorden og viser til hvordan kvener, samer og nordmenn har levd side om side. Dette har hatt sterk påvirkning på stedsnavnene, språket, tradisjoner og levemåten. Bli bedre kjent med den lokale kulturen i Lyngenfjordregionen!