Nord Troms Museum - Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii
Nord Troms Museum - Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii
Nord Troms Museum - Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii

Nord Troms Museum - Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii

Bli med på en vandring fra kyst til vidde gjennom Nord-Troms historie!
I møtet mellom mennesker, kultur og språk ble Nord-Troms til.

Museets hovedutstilling tar deg med på en vandring fra kyst til vidde gjennom Nord-Troms historie og forteller om møteplassene som knyttet menneskene sammen. Søkelyset er på perioden rundt 1900, men kaster blikket bakover og framover.

På handelstedene langs sjøveien møttes naboer og langveisfarende, hjemme på gården var kjøkkenet midtpunktet for familiene, og i utmarka ble naturen høstet i felleskap. Til gruvene kom tilreisende fremmedfolk, og ved reingjerdet møttes gamle venner igjen.

Utstillingen er tekstet på norsk, engelsk, kvensk og samisk.

Utstillinga er åpen hele året og befinner seg på Halti på Storslett i Nordreisa, hvor også Nord-Troms Museum har sitt hovedkontor.


Åpningstider og billettpriser finner du her


Adresse: Hovedveien 2 , 9151 Storslett
E-post: