Nord Troms Museum - Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii
Nord Troms Museum - Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii
Nord Troms Museum - Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii

Nord Troms Museum - Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii

Bli med på en vandring fra kyst til vidde gjennom Nord-Troms historie!
Museets faste utstilling “Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii” fokuserer på hvordan historien i Nord-Troms har formet seg gjennom møter mellom mennesker.
I utstillinga tas den besøkende med på en vandring gjennom landskapet fra kysten til vidda. Til sist samles vi rundt bålet for å lytte til fortellinger og musikk fra Nord-Troms.
Selve utstillingen har et fokus på perioden rundt 1900, men kaster blikket bakover og framover. Utstillingen er tekstet på fire språk, norsk, kvensk, samisk og engelsk.

Utstillinga befinner seg på Halti på Storslett i Nordreisa, hvor også Nord-Troms Museum har sitt hovedkontor.
Adresse: Hovedveien 2 , 9151 Storslett
E-post: