Senter for nordlige folk
Tradisjonell gamme på Riddu-sletta
Nisg̱a’a huset på Riddu-sletta
Maskedans på Riddu Riđđu 2019
Fra utstillingen mii
© Ørjan Bertelsen

Senter for nordlige folk - Davvi álbmogiid guovddáš

Senter for nordlige folk er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter i Manndalen med nordområdene og Sápmi som arbeidsområde.
Senteret rommer blant annet museum, galleri, gavebutikk, kultursal, sjøsamisk kjøkken, Riddu Riddu Festivala, Samisk bibliotektjeneste, NRK Sápmi, Giellasiida – Samisk språksenter, Sametinget og Nord-Troms museum.

Museum
Få innblikk i den sjøsamiske kulturen i vår region gjennom et besøk til Dálááiggi musea– Samtidsmuseet og utstillingen mii. Utstillingen består av gjenstander, interaktive skjermer, filmsnutter, bilder og tekst som formidler kulturhistorie, religion, duodji, politikk og næringsutøvelse. Kontakt oss for omvisning og guiding.
Utstillingen Mii er midlertidig stengt på grunn av ombygging. Ny utstilling er ventet å bli klar i løpet av våren 2023

Sjit helvedes kåken
Den historiske Sjit helvedes kåken eller Sjåbakkenhuset er blitt symbolet på den lille mannens kamp mot den store stat, og også samisk opprør mot det norske. Kontakt oss for guiding eller omvisning. Les mer om kåken

Utstillinger
I galleriet setter vi opp rullerende utstillinger flere ganger for året. Følg med på vår hjemmeside: www.senterfornordligefolk.no

Sjøsamisk kjøkken
Vårt sjøsamiske kjøkken har fokus på lokale mattradisjoner og serverer sjøsamiske retter fra Nord-Troms. Du kan bestille mat til alle typer selskap og tilstelninger.

Kulturstien
Ta deg tid til en historisk vandring i Čáhput / Svartskogen, der infoskilt og lydbokser formidler områdets mange fortellinger og sagn, både kjente og ukjente.

RIDDU RIĐĐU
Sommerens høydepunkt er urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Riddu-sletta rommer også nordlige folk boliger som: gamme, lavvu og Nisga’a hus. Disse kan oppleves året rundt.

www.nordlige.folk
Gjennom nettportalen www.nordligefolk.no formidler vi både store og små historier fra vår mangfoldige region.


Leie av lokaler
Det er mulig å leie både møterom, kultursal, gamme, Nisg̱a’a huset og/eller bestille nydelig mat fra vårt kjøkken. Kanskje bærer du på en drøm om å innta et sjøsamisk måltid i en tradisjonell gamme?

Ta kontakt for bestilling, omvisning eller annet.
Adresse: Kjerringdalsveien 240, 9144 Samuelsberg
E-post: