Tørfoss Kvengård - Nord Troms Museum
© Ørjan Bertelsen

Tørfoss Kvengård - Nord Troms Museum

Tørfoss Kvengård i Reisadalen er et gårdstun som viser deg den kvenske kulturen i Reisadalen.
Gården vitner om den kvenske innvandringen som fant sted i Nord-Norge på 1700- og 1800-tallet. I dag består den av et vakkert og tradisjonelt kvensk våningshus, en bårstue, en finsk røykbadstue og tre buer.

Visste du at det i bårstua finnes en bakerovn av murt gråstein og leire med plass til rundt 20 brød på en gang? Denne ble brukt av både gårdens beboere og naboene deres.

Kvenene ved Lyngenfjorden
På Tørfoss Kvengård får du et innblikk i hvordan en kvensk familie har levd og livnært seg i Reisadalen. Kvenene er en folkegruppe som gjennom tidene har satt et stort preg på Nord-Troms.”Tre stammers møte” har tradisjonelt preget området rundt Lyngenfjorden og betegner samspillet mellom det kvenske, samiske og norske i vårt historiske og kulturelle grunnlag.

Festival og kvenkultursenter
Hvert år feires den kvenske kulturarven i Nord-Troms med kvenske kulturdager, som kalles Paaskiviikko. Under arrangementet vises den kvenske kulturen, språket, tradisjonene og historien fram gjennom konserter, teater, utstillinger og foredrag.
E-post: