Lyngshest
©NNR v/Marie Nystad Helgesen

Lyngshestens rike

Lyngenfjorden har sin helt egne hesterase. Det rolige temperamentet og tilpasning til klimaet i nord, gjør Lyngshesten helt spesiell. Lyngshesten, også kjent som Nordlandshest, er en gammel hesterase. Lyngshesten er langt mer en enn hest. Mange ser på den lille, sterke hesten med tydelig personlighet som en symbolsk identitetsbærer for befolkninga i nord.

Tett knyttet sammen

Vikingene brukte de til arbeidshest og historisk har de vært en naturlig del av dagliglivet her nord. Folkets og hestens historie er tett knyttet sammen, og hverken Nord-Norge eller Nord-Troms ville vært det samme uten den trofaste innsatsen til lyngshesten gjennom mange år.

Hestens opprinnelse

Lyngshestens opprinnelse er fremdeles preget av en god del mystikk. Islendingene kaller gjerne den nordnorske hesterasen for islandshestens stammor, og det er overveiende sannsynlig at den er i slekt hesteraser fra Finland og fra grenseområdene mellom sentral-Asia og Russland.

Den kjente erobreren Djengis Khan og hans mongolske hester blir ofte tema når lyngshestens opprinnelse diskuteres. Historiske kilder peker på folkegrupper fra Mongolia reiste til Baltikum og brakte med seg store hesteflokker. Noen skal ha reist helt til havet i nord.

Hestens historie rundt Lyngenfjorden

Lyngshesten ruver ikke i landskapet, men den kan bære tungt og har egenskaper som gjennom århundrer er spesielt tilpasset varierende terreng og mange ulike oppgaver.
Med sin styrke og tydelige personlighet har den hjulpet menneskene rundt Lyngenfjorden med tungt arbeid på gårdene.Fortellinger fra Nord-Troms mangler ofte bygninger og gjenstander til å illustrere historien, da mye ble brent under krigen. Dette gjør Lyngshesten til en viktig del av både Nord-Troms og Nordkalotten sin felles historie.

Nær utryddelse

I dag finnes det nærmere 2000 – 2500 hester og den brukes i dag til alt fra sprang – og dressurriding eller som turhest. Slik har det ikke alltid vært.Da maskinene gjorde sitt inntog på gårdene rundt om, mistet man behovet for en arbeidshest. Dette førte til at lyngshesten nesten forsvant, men takket være gode hjelpere og hestens gode egenskaper, eksisterer den fremdeles.