Lokalt engasjement i et langt perspektiv

Bærekraft er viktig for reiselivet i Lyngenfjordregionen og ligger til grunn for alt vi gjør. Visit Lyngenfjord jobber for og med de lokale reiselivsbedriftene for å bidra til lokalsamfunnet: blant annet med arbeidsplasser, bevaring av naturen og lokal kultur. Regionen jobber aktivt med bærekraft nå og for fremtiden. Denne jobben blir revidert hvert tredje år av Innovasjon Norge, og målet av denne jobben er å forbli merket som et "Bærekraftig Reisemål", som regionen har hatt siden 2017.

Vi jobber mot vår visjon: 

Lyngenfjordregionen skal være mest foretrukket i Nord Norge innen bærekraftige opplevelser.

Vi sikrer fremtiden gjennom å ta hensyn til påvirkningen på naturen og miljøet. Vårt mål er å legge til rette for at gjester kan oppleve Lyngenfjordregionen, vår kultur, historie og natur med god samvittighet

Logo Bærekraftig Reisemål

Lyngenfjordregionen ble tildelt "Merket for bærekraftig reisemål" av Innovasjon Norge første gang i 2017.

Merket for Bærekraftig reisemål er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Lyngenfjordregionen ble remerket som Bærekraftig Reisemål av Innovasjon Norge for andre gang i 2021.
 

Vår vei mot et mer bærekraftig reiseliv:

sustainable destination northern norway

Foto: Petr Pavlicek

Støtte opp om lokalsamfunnet

Reiselivet i Lyngenfjordregionen består hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter som overnatting, spisesteder og kultur- eller naturbaserte opplevelser. Vi ser at reiselivet fører til flere sysselsatte og bidrar til å utvikle lokalsamfunnet.

Tiltak som støtter lokale bedrifter, ansatte og enkeltpersoner:

  • Regionen utvikler reiselivet sammen med kommunene Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord, samt reiselivsbedriftene i området.
  • Et viktig punkt er å bli et helårs-reisemål gjennom å utvikle tilbud og produkter. Et helårs reiseliv vil bidra til flere tilbud gjennom året, støtte opp om den lokale økonomien og bedre livskvalitet.
  • Lyngenfjordregionen utnytter allerede eksisterende tilbud og videreutvikler disse slik at det kommer både lokale og tilreisende til gode.

 

sustainable destination northern norway

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen, Riddu Riđđu Festival

Kulturarv

"Tre stammers møte" er noe som kjennetegner regionen og henviser til samspillet mellom det kvenske, samiske og norske både historisk og kulturelt. Regionen er derfor en livlig blanding av språk, kulturarv, kulturuttrykk, kunst, tradisjoner og moderne måter å praktisere dette på.

Som en del av bærekraftig reiseliv er det mulig for tilreisende å lære om kulturene og tradisjonene og å støtte opp om regionens kulturarv.

Hvordan regionen støtter kulturturisme og dens utvikling:

  • Sammen med blant annet Nord-Troms Museum og Senter for Nordlige Folk, utvikles og bevares kulturelle og historiske steder og gjør dem tilgjengelig for lokale og tilreisende på en bærekraftig måte.
  • Lyngenfjordregionen støtter og markedsfører kulturelle prosjekter og arrangement for både lokale og tilreisende.
  • Regionen er stolt over sin lokalmat og fremhever gjerne disse videre

Utforsk den lokale kulturen og museene i Lyngenfjordregionen

 

sustainable destination northern norway

Foto: Petr Pavlicek

Miljø

Reiseliv påvirker miljøet både positivt og negativt. Bare det å reise opp til Nord-Norge betyr å legge igjen et stort karbonfotavtrykk. Å bevare miljøet er viktig for alt av reiselivsutvikling i Lyngenfjordregionen, hvor god planlegging og ledelse og adopsjon av bærekraftprinsippene spiller en viktig rolle.

Her er noen av tiltakene som regionen jobber med:

  • Tilby kvalitet og bærekraftige opplevelser for besøkende fra nær og fjern og oppfordre dem til å bli lengre i regionen
  • Tilrettelegge og utvikle lavutslipps-reisemuligheter i regionen som buss og fergeforbindelser
  • Legg til rette med flere ladestasjoner for el-biler
  • Reiselivet jobber tett med lokale og verneområdestyrene når det kommer til infrastruktur i naturen og begrensning av slitasje på naturen

Reis bærekraftig: Utforsk regionens bærekraftige reiseopplevelser

sustainable destination northern norway

Foto: Moritz-Ablinger 

Lokale fra Lyngenfjordreginen: "Hva er bærekraft?"

Hva gjør Lyngenfjordregionen til et bærekraftig reisemål? For å prøve og svare på dette har vi laget flere små videoklipp hvor lokale bedrifter, ansatte og innbyggere deler erfaringer og innsikt til en mer bærekraftig region.

sustainable destination northern norway

Foto: Vegard Stien

Reis bærekraftig: Opplev regionens bærekraftige opplevelser

Nå er det din tur! Ved å velge overnatting, mat og tjenester fra regionens miljøsertifiserte bedrifter, gjør du ditt opphold mer bærekraftig, legger igjen et mindre fotavtrykk og støtter lokale bedrifter.

sustainable destination northern norway

Hop on-off: Bruk de lokale bussrutene for å utforske Lyngenfjordregionen

Opplev Lyngenfjordregionen ved å bruke de regionale bussene eller bruk hurtigbåten til øyhopping.

Bærekraftig reise i Lyngenfjordregionen

Disse symbolene og merkene vil hjelpe deg å finne miljøsertifiserte alternativer blant reiselivsbedriftene i Lyngenfjordregionen.

Se alle miljøsertifiserte bedrifter i regionen her.

green travel norway

«Gresstusten»/Reis Grønt symboliserer at produktet har en offisiell miljøsertifisering og sender deg til grønnere produkter. Symbolet hjelper deg å finne miljøsertifiserte aktiviteter og overnattingssteder når du planlegger turen din.

lyngen green key travel

Green Key

Internasjonal miljøsertifisering, med anerkjennelsen GSTC Recognition, for hoteller, mindre overnattingssteder, camping og attraksjoner. Det stilles strenge krav innen blant annet avfall, energi, vann, innkjøp, uteområder, CSR og personalinvolvering. Standarden opprettholdes gjennom årlig resertifisering, grundig søknadsprosess, krav til dokumentasjon og regelmessige audits.

sustainable destination northern norway

Miljøfyrtårn

En Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet er forpliktet til å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. For å sikre kontinuerlig forbedring må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år.

sustainable destination northern norway

Svanen

Bedrifter må tilfredsstille strenge kriterier knyttet til energi- og vannforbruk, avfallssortering og bruk av kjemikalier. De må også stille strenge miljøkrav til sine leverandører av varer og tjenester. Du møter svanemerket hos restauranter og hotell- og overnattingsbedrifter.

sustainable destination northern norway

Norsk Økoturisme

Sertifiseringen krever helhetlig, ansvarlig og miljøvennlig drift av virksomheten. Bedriftene må oppfylle 100 strenge kriterier innenfor internt miljøarbeid, natur- og kulturbruk. Det kreves at bedriftene utøver godt vertskap og utfører aktiviteter som gir ny kunnskap. De må ha kunnskap om forvalting av naturen.