Paaskiviikko
©Pål Vegard Eriksen

Kultur i Nordreisa

Tre stammers møte

Begrepet «tre stammers møte» brukes om kulturen rundt Lyngenfjorden. Gjennom flere århundrer har nordmenn, samer og kvener bodd og arbeidet side om side. Dette har hatt sterk påvirkning på stedsnavnene, språket, tradisjonene og levemåten. 

Halti

Halti nasjonalparksenter AS er et autorisert besøkssenter for Reisa nasjonalpark. Vi gir besøkende informasjon om nasjonalparken, natur, kultur og friluftsliv. Vi driver formidling, undervisning og aktiviteter knyttet til disse temaene spesielt og nasjonalparker generelt.

Les mer om Halti her.

Bærkokeriet

Bærkokeriet er en spennende butikk på Storslett som tilbyr lokal mat og ting inspirert av vår natur, kultur og bærekraft.

Les mer om bærkokeriet her.

Ovi Rashiin

Ovi Raishiin er et informasjonspunkt og et utkikkspunkt for Reisa nasjonalpark. Stedet drives av Halti nasjonalparksenter AS, som en del av Besøkssenter Reisa nasjonalpark. Ovi Raishiin betyr "døra inn til Reisadalen" på kvensk, som er ett av tre språk som tradisjonelt har vært brukt i Reisadalen.

Les mer om Ovi Raishiin her.

Kystfortet på Engnes

Turen til kystfortet på Engnes er en naturperle. 

For de som er interessert i historie er det mulig å oppsøke ruiner etter kystfortet som ble bygd og etablert der av tyskerne under 2.verdenskrig. Det er tuneller, kanonstillinger og skyttergraver. Engnes var en strategisk plass i forhold til å holde utkikk mot skipstrafikken både sørover og nordover. Det var russiske krigsfanger som bygde både veien og kystfortet. Da tyskerne trakk seg ut fra Nord-Troms ble kystfortet sprengt i stykker, så det er bare ruiner igjen. Ute på Engnes er det plakater som Nord-Troms museum har satt opp som viser hvordan en tenker seg fortet så ut. (Ref: Skjervøy kommune)

Les mer om Engnes her.

Kronebutikken

Kronebutikken, i sentrum av Sørkjosen, er en gammel landhandel fra begynnelsen av 1900-tallet og inneholder en butikk med lokalt håndverk, matvarer og bøker, samt verkstedet til Reisa skinnprodukter.

Les mer om Kronebutikken her.

Historisk vandring i Reisa Nasjonalpark

Vandreturen som er en del av Nordkalottleden ble offisiell Historisk vandrerute i 2018, fordi ruta gir storslåtte naturopplevelser og og har viktig kulturhistorisk verdi. Ta en avstikker og se de ca. 4000 år gamle bergmaleriene i i Sieimma.

Les mer om den historiske vandringen her.

Tørfoss Kvengård

Tørfoss Kvengård i Reisadalen er et gårdstun som viser deg den kvenske kulturen i Reisadalen. Gården vitner om den kvenske innvandringen som fant sted i Nord-Norge på 1700- og 1800-tallet. I dag består den av et vakkert og tradisjonelt kvensk våningshus, en bårstue, en finsk røykbadstue og tre buer.

Les mer om Tørfoss Kvengård her.

Paaskiviikko - de Kvenske kulturdagene

De kvenske kulturdagene, Paaskiviikko, feirer og viser fram den kvenske kulturen, språket, tradisjonene og historien. Dessverre er det mange i dag som fremdeles ikke har særlig god kjennskap til kulturarven fra våre kvenske forfedre og festivalen ønsker å sette fokus på dette. Gjennom blant annet levende kulturuttrykk og musikk vil Paaskiviikko synliggjøre og skape bevissthet rundt det som er kvensk, som er en stor og viktig del av kulturarven i Nord-Troms.

Les mer her.

Havnnes Handelssted

Havnnes er et velbevart, fredet handelssted fra 1800-tallet som ligger midt i noe av den mest storslåtte naturen i Nord-Norge. Glem åpningstider og omvisning; Havnnes er ikke noe museum, handelsstedet er fortsatt i drift! Den ti minutters fergeturen til Norges nordligste handelssted i drift er en avstikker fra E6 som byr på kulturhistorie, kysthverdag og fantastisk utsikt. 

Les mer om Havnnes Handelssted her.

Bestill guidet omvisning på Havnnes Handelssted her.