Turgåer med sekk beundrer Mollifossen
©Reisa Nasjonalparksenter

Historisk vandring i Reisa nasjonalpark

Denne ruta er en del av Nordkalottleden og ble offisiell Historisk vandrerute i 2018, fordi ruta gir storslåtte naturopplevelser og har viktig kulturhistorisk verdi.

Fra Saraelv til Ráisjavri/Reisavannet

Vandreruta er en flerdagers tur på ca. 60 km. Du starter i Saraelv, går langs Reisaelva til Imofossen og fortsetter over fjellet mot Finnmarksvidda til Reisavann.

Først følger man stien til Sieimma (ca. 9 km) hvor du kommer inn i Reisa nasjonalpark. Ved Sieimma er det en båt som kan brukes til å komme over til vestsiden, hvor du kan se de ca. 4000 år gamle bergmaleriene. Dette er en avstikker, så du må tilbake over elva igjen for å fortsette på Nordkalottruta.

Ruta går videre inn i Nasjonalparken. Underveis må man krysse små sideelver. Etter ca. 10 km vil du passere den spektakulære Mollisfossen, som ligger på østsiden av Reisaelva. Videre igjen følger du stien langs elva ca. 10 km til Nedrefosshytta (ubetjent DNT-hytte).

Vandreruta herfra går i mer krevende terreng, som begynner med hengebrua over Reisaelva ved Nedrefoss. Oppover elva i sørøstlig retning vil du komme til Bjørnehiet, en smal hylle som er sikret med kjetting. Videre må du krysse sideelva Imojohka tre ganger.

Vi anbefaler å ta avstikkeren til den imponerende Imofossen, men da må du av hovedstien og følge den godt merkede stien til fossen. Fra Imofossen er terrenget slakere fram til elva Luovddiijohka, som må vades. Terrenget herfra er tørt til nord for Miehtavarri og ruta fortsetter nedover.

Følg veisporet i dalen mellom Vuolavarit og Boazoaivi. Terrenget er vekselvis tørt og myr. Neste elv er ca. 30 m bred og må vades til knes. Deretter er det noe stigning mot sørsiden av Aitevarri og deretter siste etappe ned mot Reisavann og Reisavannhytta. Hytta kan leies på www.inatur.no.

Merk at man under vandringen krysser mange små elver og bekker. Disse kan hurtig bli store og krevende å krysse ved mye nedbør og flom.

Fra Reisavann er det om lag 50 km til Kautokeino langs veien, som man kan gå eller bli hentet med bil.