Topptur med hodelykt
©Veri Media

Toppturprosjekt - Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen

Her finner du alt av informasjon om prosjektet

Prosjektperiode Mars 2019 - September 2019

Prosjektbeskrivelse

Skitoppturturisme er hovedsesongen for Lyngen og nærliggende regioner som f.eks. Ytre Kåfjord og sørger for godt belegg hos de lokale reiselivsaktørene.  Region Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen får også en del besøkende i skisesongen, men det er betraktelig færre som bruker lokaliteter her som utgangspunkt for turer. Mange av de besøkende bor i Lyngen og kommer på dagsturer eller har base ombord i båter.

Prosjektet skal kartlegge potensialet for skitoppturturisme i de nevnte kommunene med fokus på hvordan dette segmentet kan bidra med vekst innen det lokale reiselivet, økt sysselsetting, økt attraktivitet for befolkningen og en bærekraftig utvikling av kommunene. 
I tillegg skal prosjektet utarbeide en tiltaksplan for en bærekraftig utvikling innen topptursegmentet og en presentasjons brosjyre om attraktive turer i de nevnte kommuner.
Prosjektet er støttet fra Nordreisa Kommune, Skjervøy Kommune, Troms Fylkeskommune og Omstillingsprosjekt Kvænangen.

Nyheter

22.11.19: Brosjyren er ferdig og kan hentes gratis på alle turistinformasjon i regionen eller kan bestilles her.

26.08.19: Da har vi ferdigstilt "PROSJEKTRAPPORT OG HANDLINGSPLAN" for prosjektet. Vi håper at handlingsplanen kan bli et godt verktøy for på en bærekraftig måte å være i forkant til å kunne tilrettelegge og møte de utfordninger som økt bruk av vinterfjellet vil medføre. Ski Heil!

24.-26.05.19: Turnè III for å kartlegge toppturpotensialet i Reinfjord området. 

04.-11.05.19: Turnè II i regionen for å kartlegge aktuell toppturer. 

08.05.19: Fokus på tryggere ferdsel i topptur brosjyren. 

09.-20.04.19: Turné I i regionen for å kartlegge aktuelle toppturer.

14. og 15.03.19: Informasjons- og dialogmøter med aktører i de aktuelle kommuner er gjennomført. 

Alle møtereferat og rapporter finner du litt lengre ned.

Dette er skrevet i media om prosjektet:

Pressemelding fra Visit Lyngenfjord:

Møtereferater