Topptur med hodelykt
©Veri Media

Gir ut ny toppturguide i samarbeid med Fri Flyt

Dato: 22.11.2019

Visit Lyngenfjord arbeider hele tiden for å utvikle reiselivet i Lyngenfjordregionen på en bærekraftig måte. Derfor har destinasjonsselskapet i 2019 gjennomført et prosjekt for å kartlegge hvordan topptursegmentet kan bidra med vekst innen reiselivet, økt sysselsetting og økt attraktivitet for befolkningen i Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Bakgrunnen for prosjektet er å legge til rette for flere helårsarbeidsplasser innen reiseliv lokalt.

  • Etter våre vurderinger opplever Lyngen og ytre Kåfjord gode besøkstall og har mange bookinger i skisesongen, mens det er ledig kapasitet og tomme sengeplasser i nabokommunene. Likevel har disse stedene stort potensial til å også bli gode toppturdestinasjoner da de naturgitte kvalitetene absolutt er tilstede, forteller Georg Sichelschmidt.

Prosjektleder har vært Espen Nordahl, som har over 35 års erfaringer med toppturer i Troms og har gitt ut en rekke bøker om tema.

  • Vi er svært heldige som har hatt Nordahl på laget! Han har en helt unik kompetanse og erfaring som har vært svært verdifull for oss.

De 25 beste toppturene

Resultatene av prosjektet er nå klare. I samarbeid med det velkjente skimagasinet Fri Flyt har Visit Lyngenfjord nå produsert en helt ny guide med 25 utvalgte turer.

  • Guiden skal vise både besøkende og lokalbefolkningen noen av de beste toppturene på fjellene i Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Turene vi har tatt med i guiden er nøye utvalgte på bakgrunn av å gi variasjoner i turopplevelser. Vi har også hatt stort fokus på bevissthet rundt trygg ferdsel og har derfor tatt i bruk NVE sitt KAST-system for et verktøy i beskrivelsen, forklarer Sichelschmidt

I tillegg gir guiden nyttig informasjon om parkering, søppelhåndtering, toalettfasiliteter og overnattingsteder. Guiden er gratis og kan bestilles på hjemmesiden til Visit Lyngenfjord, eller hentes i løpet av desember på alle turistinformasjonene i regionen.

  • Vi håper brosjyren og den tilretteleggingen som er gjort vil sørge for at en større region kan dra nyte av Lyngen som en verdenskjent ski- og toppturdestinasjon.

Plan for videre arbeid

Guiden er ikke det eneste resultatet av prosjektet. Prosjektet har også laget en handlingsplan som skal veilede kommunene og reiselivsbedriftene videre i arbeidet.

  • Handlingsplanen gir viktige retningslinjer for det videre arbeidet. Topptursegmentet er interessant for oss og mange gjester ønsker nettopp det vi kan tilby: arktisk natur, stillhet og avsidesliggende steder. Jeg tror absolutt mulig for hele regionen å utnytte potensiale som finnes, hvis vi gjør det ordentlig og på en bærekraftig måte, sier Sichelschmidt.

Reiselivssjefen tror at prosjektet vil ha gode ringvirkninger for Nord-Troms.

  • Dette vil gjør at tilreisende får plass i en sesong hvor det er delvis fullbooket noen steder. Samtidig sørger det for en bærekraftig vekst i hele regionen og bidrar til «bolyst» og «blilyst» ved at det skjer ting i distriktene, avslutter han. 
     

Pressekontakt:
Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef - Director of Tourism
georg@visit-lyngenfjord.com
+47 454 65 898

Visit Lyngenfjord AS er et destinasjonsselskap for området rundt Lyngenfjorden i Nord-Troms. Visit Lyngenfjord sine oppgaver er å utvikle, markedsføre og selge reiselivsbaserte tjenester. Selskapet tilrettelegger for reiselivsaktører lokalisert i og rundt Lyngenfjorden.

Vår visjon er at reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen bærekraftige opplevelser.

På www.visit-lyngenfjord.com/no får man informasjon om severdigheter, aktiviteter og overnattinger i Lyngenfjordregionen. Det er også mulig å bestille de fleste reiselivstjenester på nett inkludert pakketurer om vinteren og sommeren.