Hurtigruten på Lyngenfjorden
©Ørjan Bertelsen

Forprosjekt Cruise

Her finner du alt av informasjon om prosjektet

Prosjektperiode Mai 2020 - Juli 2020

Oppdatering 28.09.2020

Prosjektet er avsluttet og følgende dokumenter tilgjengelig:

 
Prosjektbeskrivelse

Cruisenæringen er en viktig næring for norsk reiseliv langs kysten og det er estimert at en halv million gjester vil gå på land i nordnorske havner fra cruiseskip i 2019. Men cruisenæringen har også blitt mye omdiskutert pga. sitt miljøavtrykk, manglende verdiskapning og overturisme.

Visit Lyngenfjord har flere ganger blitt oppfordret til å satse på cruisenæringen for å få flere gjester til regionen, både fra politisk hold og fra enkelte reiselivsbedrifter. Samtidig er det en god del stemmer i regionen som ikke ønsker seg cruisenæring pga. nevnte utfordringer.

Siden 2017 er Lyngenfjordregionen merket som et bærekraftig reisemål, noe som forplikter regionen til å utvikle seg på en bærekraftig måte og å følge nasjonale kriteriene.

Prosjektmål

Målet med forprosjektet er å finne ut om Lyngenfjordregionen som reisemål ønsker å satse på cruisenæringen og på hvilken måte skal dette evt. gjøres. 
Forprosjektet skal avklare dette med reiselivsbedrifter, politikerne og lokalbefolkningen. Skulle reisemålet bli enig om en satsning, kan forprosjektet være en start for et hovedprosjekt, som skal jobbe med å åpne regionen for cruisenæringen.

Organisering

Det er inngått en avtale med Knut-Arne Iversen fra Kreativ Industri for prosjektledelse med følgende innhold.

•    Kartlegge cruise næringen i Norge og Nord Norge spesielt
•    Kartlegge case Alta og en annen destinasjon etter avtale 
•    Havneforhold og annen infrastruktur på destinasjonen
•    Produkter og opplevelser på destinasjonen
•    Hvilke føringer/kriterier setter merket Bærekraftig reisemål for en cruisedestinasjon
•    Organisere møter, online spørreskjema, andre relevante undersøkelser med lokalt reiseliv, lokalt næringsliv, politikere og administrasjonen i kommunen
•    Tilrettelegge og bistå til studietur en eller flere cruise destinasjon i Troms eller Finnmark
•    Rapport

Rapporten skal gi innspill og avklaringer i forhold til en eventuell cruisesatsing i regionen. Denne skal kunne brukes som grunnlag for vedtak for det videre arbeidete med cruise. Med utgangspunkt i tiltaksbeskrivelsen så vil en rapport blant annet inneholde (dette avklares endelig med oppdragsgiver):
•    Hvilke inntekter og muligheter generer cruise
•    Hvilke cruisebåter er regionen i stand til å ta imot med spesielt fokus på infrastruktur, havn, landprogram, organisering, økonomi, lokalbefolkning, etc.
•    Hvilken type cruisebåter ønsker regionen å ta imot, og hvilke krav stilles det til de cruiserederier som ønsker å komme til regionen?
•    Bærekraftperspektivet for en cruisedestinasjon. Her ser vi også på et samfunnsperspektiv i forhold til forankring blant lokalbefolkning, videre er det viktig å kunne se på hva som kreves for å ta posisjon som den mest bærekraftige cruisedestinasjonen i Norge
•    Ønsker regionen å satse på cruise, og i hvilken grad
 

Pressemeldinger

 

Kontaktinformasjon

Skulle det være noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med:

Prosjektleder: Knut-Arne Iversen. Tlf. 918 24 844

Reiselivssjef: Georg Sichelschmidt, Tlf. 454 65 898

 

Finansiering

Forporsjektet er finansiert av: