Hurtigruten på Lyngenfjorden
©Ørjan Bertelsen

Skal undersøke om Lyngenfjordregionen ønsker å satse på cruiseturisme

Dato: 15.05.2020

Denne sommeren har Visit Lyngenfjord startet opp et forprosjekt som utreder om Lyngenfjordregionen ønsker å satse på cruiseturisme. Knut-Arne Iversen fra Kreativ Industri AS leder prosjektet. 

Cruisenæringen er en viktig næring for norsk reiseliv langs kysten, men er også mye omtalt på grunn av store miljøavtrykk og masseturisme. Hva man skal gjøre i Lyngenfjordregionen har lenge vært et ubesvart spørsmål.

  • Per i dag regnes ikke Lyngenfjordregionen som en cruiseskipdestinasjon og vi arbeider ikke inn mot denne næringen, selv om kommer noen båter hit. For å få flere gjester til regionen har Visit Lyngenfjord flere ganger blitt oppfordret til å satse på cruisenæringen og vi ser potensiale i denne som kan være bra for reiselivet i regionen. Samtidig uttrykker flere at de ikke ønsker flere cruiseskip hit nettopp på grunn av negative konsekvenser, forklarer Georg Sichelschmidt, reiselivssjef i Visit Lyngenfjord.

På bakgrunn av dette og for å få en endelig avklaring har Visit Lyngenfjord fått støtte til et forprosjekt av destinasjonsselskapets medlemskommuner Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Kåfjord. I tillegg har de også fått midler fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Målet er å undersøke om Lyngenfjordregionen som destinasjon ønsker å satse på cruisenæringen.

  • Det er viktig å poengtere at vi ikke skal starte opp med cruiseturisme, men utrede om reiselivet, kommunene, lokalbefolkningen og næringslivet i regionen ønsker å satse på dette. Vi går derfor bredt ut og vil involvere reiselivsbedrifter, politikere og lokalbefolkningen i denne utredningen. Det er verdifullt for oss å få gode innspill til dette arbeidet, understreker Sichelschmidt.

Kan videreutvikles

Skulle aktørene i Lyngenfjordregionen bli enige om at cruiseturisme er noe man ønsker å satse på, kan forprosjektet være begynnelsen på et hovedprosjekt som skal arbeide for å åpne regionen for cruisenæringen.

  • Lyngenfjordregionen har siden 2017 hatt status som et bærekraftig reisemål og dette forplikter med tanke på hvordan man utvikler reiselivet. Om vi skulle ønske å bli en cruisedestinasjon vil dette gi konkrete retningslinjer og begrensinger.

Erfaren prosjektleder

Med seg på laget har Visit Lyngenfjord fått med seg Knut-Arne Iversen fra Kreativ Industri AS. Iversen har lang erfaring fra reiselivet og har blant annet vært daglig leder i Hammerfest Turist. I tillegg har han god kjennskap til nasjonal cruisenæring og har jobbet tett med alle cruisedestinasjoner i Nord-Norge. Sichelschmidt er svært fornøyd med at Iversen skal lede forprosjektet.

  • Iversen har en kompetanse og erfaring på dette feltet som er helt unik. Visit Lyngenfjord kunne ikke fått en bedre leder for forprosjektet! Han har et nettverk og kunnskaper om cruisenæring og reiselivsbransjen som vil sikre at vårt arbeid blir vellykket, avslutter han.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2020. Allerede 10. og 11.juni inviterer Visit Lyngenfjord til folkemøter i Lyngen og Nordreisa for alle som er interessert i spørsmålet om Lyngenfjordregionen ønsker å satse cruisenæringen. 


Pressekontakt:
Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef - Director of Tourism
georg@visit-lyngenfjord.com
+47 454 65 898

Visit Lyngenfjord AS er et destinasjonsselskap for området rundt Lyngenfjorden i Nord-Troms. Visit Lyngenfjord sine oppgaver er å utvikle, markedsføre og selge reiselivsbaserte tjenester. Selskapet tilrettelegger for reiselivsaktører lokalisert i og rundt Lyngenfjorden.

Vår visjon er at reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen bærekraftige opplevelser.

På www.visit-lyngenfjord.com/no får man informasjon om severdigheter, aktiviteter og overnattinger i Lyngenfjordregionen. Det er også mulig å bestille de fleste reiselivstjenester på nett inkludert pakketurer om vinteren og sommeren.