To kajakker på fjorden, bildet tatt i fugleperspektiv
©Magy Media/Lyngen Adventure

Lyngenfjord 2.0

Her finner du alt av informasjon om prosjektet

Prosjektperiode Juli 2020 - Juni 2021

Økt kompetanse innen digitalt markedsføring

Visit Lyngenfjord sine eierkommuner har vedtatt å utbetale ekstraordinære midler pga. Covid-19 krisen til reiselivsnæringen som Visit Lyngenfjord skal forvalte. Dette skal komme hele reiselivsnæringen i vår region til gode.

Visit Lyngenfjord har satt seg følgende mål:

  • Øke den digitale markedsføringskompetansen hos medlemsbedriftene via 1:1 workshops og jevnlig oppfølging. Les mer om mulighetene og meld deg på selv.
  • Implementere en digital strategi i Visit Lyngenfjord for å ta i bruk de ekstra middlene på en mest effektivt måte til nyte for Visit Lyngenfjord og demmes medlemsbedrifter.
Pressemeldinger