Lyngenfjorden med Kåfjordfjellene i bakgrunnen og ferga på fjorden
©Frida Xiang/Magy Media

Slik skal vi forvalte de ekstra midlene på en best mulig måte

Dato: 24.06.2020

Eierkommunene i Visit Lyngenfjord har gått sammen om å bevilge ekstraordinære midler for å støtte opp om reiselivsnæringen i regionen. Disse midlene forvaltes gjennom Visit Lyngenfjord og skal komme reiselivet til gode på best mulig måte.  

Reiselivet er, med dagens situasjon i betraktning, den bransjen som sliter desidert mest på grunn av covid-19-pandemien. For å hjelpe den lokale reiselivsnæringen har eierkommunene i Visit Lyngenfjord den siste tida arbeidet raskt for å få på plass ekstra midler til markedsføringen av regionen.  

Disse midlene skal brukes til å gjøre reiselivsbedriftene mer attraktive og synlige for flere gjester i et marked som er preget av heftige markedsføringsaktiviteter, og stor konkurranse om de norske og finske gjestene som i dag er de eneste man har tilgang på.  

Kommunene tar ansvar  

Visit Lyngenfjord skal sørge for at disse midlene blir brukt så godt så mulig til å gjøre regionen som helhet og reiselivsbedriftene enda mer synlige i både det norske og finske markedet. 

Vi kan være stolte over kommunene våre. De har klart å skaffe til veie ekstra penger som reiselivsbedriftene så sårt trenger. Dette viser at kommunene tar ansvar og virkelig gjør det de kan for å hjelpe lokale aktører, forklarer Georg Sichelschmidt, reiselivssjef i Visit Lyngenfjord.  

Satser på digital markedsføring  

Visit Lyngenfjord har også fått bevilget støtte til et prosjekt via Innovasjon Norge. Prosjektet har som mål å øke den digitale markedsføringskunnskapen hos selskapet og reiselivsbedriftene i regionen. Prosjektet har gjort det mulig for Visit Lyngenfjord å ansette Elina Hutton i en ettårig prosjektstilling hos Visit Lyngenfjord. Hutton er fra Finland og bor i dag på Kilpisjärvi. Hun har erfaring fra en prosjektstilling hos Halti Nasjonalparksenter, som konsulent for bedrifter i Finland, næringskonsulent i Enontekiö kommune og jobber i dag for en reiselivsbedrift i Kilpisjärvi. Hennes kunnskap og erfaring skal bidra til å heve den digitale markedsføringen i Visit Lyngenfjord. 

Å få Hutton med på laget er utrolig positivt for Visit Lyngenfjord! Hun har veldig god kompetanse innen digital markedsføring, god kjennskap til regionen og lang erfaring fra reiselivet. I tillegg er Hutton selv fra Finland og kjenner dermed det finske markedet innenfra – et marked som uten tvil er viktig for Lyngenfjordregionen. Jeg mener vi har fått tak i en svært dyktig medarbeider som kan hjelpe Visit Lyngenfjord og reiselivet til å bli langt flinkere innen digital markedsføring, i tillegg til at hun kan åpne dørene til Finland enda mer, forteller reiselivssjefen i Visit Lyngenfjord. 

Hver krone skal gi effekt  

Hovedmålet for prosjektet er å forvalte de ekstra midlene fra eierkommunene så godt så mulig. Hver krone skal gi positiv effekt i form av salg av produkter, opplevelser og overnattinger hos reiselivsbedriftene. Sichelschmidt har tro på at dette prosjektet kan bidra til å redde noe av omsetningen for reiselivsbedriftene i regionen.  

Vi har en både kort og langsiktig plan for å gjøre regionen mer synlig, styrke vår posisjon i det norske og finske markedet og dermed øke salget hos våre reiselivsbedrifter i framtida. Jeg håper og tror at dette vil bidra til at man nå kan se framover og gjøre dagens situasjon bedre for reiselivsbedriftene våre, avslutter Sichelschmidt.  


Pressekontakt:
Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef - Director of Tourism
georg@visit-lyngenfjord.com
+47 454 65 898

Visit Lyngenfjord AS er et destinasjonsselskap for området rundt Lyngenfjorden i Nord-Troms. Visit Lyngenfjord sine oppgaver er å utvikle, markedsføre og selge reiselivsbaserte tjenester. Selskapet tilrettelegger for reiselivsaktører lokalisert i og rundt Lyngenfjorden.

Vår visjon er at reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen bærekraftige opplevelser.

På www.visit-lyngenfjord.com/no får man informasjon om severdigheter, aktiviteter og overnattinger i Lyngenfjordregionen. Det er også mulig å bestille de fleste reiselivstjenester på nett inkludert pakketurer om vinteren og sommeren.