Årøybukt fort
©House of light

Kultur i Lyngen

Årøybukt kystfort

Årøybukt kystfort ligger ca. 12 kilometer nord for sentrum av Lyngseidet. Kystfortet ble bygget under 2. verdenskrig som en del av Lyngenlinja. Her skulle stoppes dersom de tok seg inn i Norge. Etter krigen tok det norske Forsvaret over kystfortet. Her er det investert mye i underjordiske ganger og tuneller. 

Årøyholmen

Årøyholmen er den eneste øya i Lyngenfjorden, og har sannsynligvis vært bebodd eller besøkt siden jernalderen. Ruinene på øya vitner om flere århundrer med gårdsbruk, handel, og forsvarsaktiviteter. 

På 1950-tallet ble øya kjøpt av forsvaret, og fram til 1. juli 2006 var det ferdselsforbud for sivilister på hele Årøya. Les mer om Årøya her: https://nordligefolk.no/aroya-aroyholmen/

Kilde: www.nordligefolk.no

Jan Baalsrud

Våren 1943 flyktet motstandsmannen gjennom det okkuperte Nord-Troms, og Lyngen var et av stedene han oppholdt seg på sin flukt. På samfunnshuset på Furuflaten kan du besøke en enkel liten utstilling om Jan Baalsrud. Her stilles klenodier som Jan Baalsruds ski og roret til MK Bratholm ut. 

Ønsker du å gå i Jan Baalsruds fotspor, kan du bestille en guidet tur rundt Lyngenfjorden der du besøker gamle Årøybukt kystfort, utstillingen på Furuflaten, Hotell Savoy, Gentlemansteinen, Baalsrudhula og gravstedet til Jan Baalsrud på Manndalen kirkegård.

Bestill din guidede tur her. 

Peter Wessel Zapffe

Peter Wessel Zapffe var en av Norges mest betydningsfulle filosofer. Han var både forfatter, filosof, jurist, og fjellklaterer. 

Etter å ha fullført juridisk embedseksamen, reiste han tilbake til Tromsø der han var født, og i denne perioden foretok han over 20 førstebestigninger og klatret en rekke fjell som ikke var besteget før. Blant annet i Lyngsalpene i Lyngen. 

På fergekaia å Svensby er det startet opp en kafè i multikunstnerens navn - Zapffe.

Gamslett fiskarbondegård

Gamslett er en typisk fiskarbondegård som kan dateres tilbake til 1700-tallet. Bosettinga i området rundt Gamslett er gammel. Av skriftlige kilder går det frem at det allerede i 1569 bodde folk her, og gården hadde fast bosetting i 1610. Det er kjent at av de fire oppsitterne bar to etternavnet Svendsen.

Fiskerbondekulturen var utbredt som leveform i Nord-Troms frem til 1950-tallet. Folk livnærte seg av naturressursene som var tilgjengelige til ulike tider på året. Det vanligste var en kombinasjon av fiske, jordbruk og høsting av ulike utmarksressurser.

Les mer om Gamslett fiskarbondegård her: https://ntrm.no/museumsanlegg/gamslett/

Kilde: https://ntrm.no