Seppalatunet
©Seppalatunet

Kultur i Skjervøy kommune

Kultur i Skjervøy kommune

Tre stammers møte

Begrepet «tre stammers møte» brukes om kulturen rundt Lyngenfjorden. Gjennom flere århundrer har nordmenn, samer og kvener bodd og arbeidet side om side. Dette har hatt sterk påvirkning på stedsnavnene, språket, tradisjonene og levemåten. 

 

Kystfortet på Engnes

Kystfortet på Engnes er en naturperle. 

For de som er interessert i historie er det mulig å oppsøke ruiner etter kystfortet som ble bygd og etablert der av tyskerne under 2.verdenskrig. Der finner du tuneller, kanonstillinger og skyttergraver. Engnes var en strategisk plass i forhold til å holde utkikk mot skipstrafikken både sørover og nordover. Det var russiske krigsfanger som bygde både veien og kystfortet. Da tyskerne trakk seg ut fra Nord-Troms ble kystfortet sprengt i stykker, så det er bare ruiner igjen. Ute på Engnes er det plakater som Nord-Troms museum har satt opp som viser hvordan en tenker seg fortet så ut. (Ref: Skjervøy kommune)

Les mer om Engnes her.

 

Skjervøy kirke

Skjervøy kirke er en gammel trekirke fra 1728, og var et ledd i Thomas von Westens finnemisjon anno 1728. Kirken er Nord-Hålogalands best bevarte trekirke, og er en kombinasjon av langkirke og korskirke som mange andre nordnorske kirker. Byggestart var i 1727, og året etterpå ble kirken innviet. Menigheten bestod av samer og kvener fra Kvænangen, Nordreisa, Lyngen og Kåfjord.

Før i tiden var kirkebesøk påbudt, fravær fra gudstjenestene ble bøtelagt. Folk fra nabokommunene som hadde lang reisevei, overnattet i kirkestuer nedenfor kirka, og slik ble kirken et samlingspunkt med bygdetreff på kirkebakken, også utenom gudstjenesten. 

Les mer om Skjervøy kirke her.

Seppalatunet

På Seppalatunet kan du få et innblikk i Skjervøys historie og du kan la deg friste av kunst, håndtverk og lokalmat. Seppalatunet forteller først og fremst historien om Leonhard Seppala (1877-1967). Mannen som vokste opp på tunet like ved på Skjervøy, og som senere skulle bli kjent som verdens beste hundekjører.

Seppalatunet har åpent lørdager 12:00 - 15:00 i partallsuker.

Les mer om Seppalatunet her.

Skjervøykongen

Christen Michelsen Heggelund fra Æbeltoft på Jylland var den første handelsmannen på Skjervøy, og bosatte seg her i 1662. Han fikk snart monopol på all handel i distriktet og fikk kallenavnet "Skjervøykongen". Da han døde i 1694 hadde han blitt en rik og mektig mann, mytene om han levde i flere hundre år etter han.

Les mer om Skjervøykongen her.

Gullsmeden på Skjervøy har en egen smykkeserie de kaller Skjervøykongserien. Se den her: Skjervøykongeserien - Storslettgull

Krigsminner

Kystfortet på Engnes

Turen til kystfortet på Engnes er en naturperle. 

For de som er interessert i historie er det mulig å oppsøke ruiner etter kystfortet som ble bygd og etablert der av tyskerne under 2.verdenskrig. Det er tuneller, kanonstillinger og skyttergraver. Engnes var en strategisk plass i forhold til å holde utkikk mot skipstrafikken både sørover og nordover. Det var russiske krigsfanger som bygde både veien og kystfortet. Da tyskerne trakk seg ut fra Nord-Troms ble kystfortet sprengt i stykker, så det er bare ruiner igjen. Ute på Engnes er det plakater som Nord-Troms museum har satt opp som viser hvordan en tenker seg fortet så ut. (Ref: Skjervøy kommune)

Les mer om Engnes her.

Russefangeleiren ved idrettsparken

Fotefar mot nord - Skattøra

«Fotefar mot nord» stien på Skattøra ligger ved innfarten til kommunesenteret. I området har det bodd mennesker fra steinalderen og frem til nedbrenningen under andre verdenskrig. Restene etter en husmannsplass ligger lengst nede mot sjøen. Plassen var bosatt fra midten av 1800-tallet og frem til nedbrenningen under andre verdenskrig.

Ved sjøen finnes gammetufter, og området har hatt en sjøsamisk befolkning på1600-tallet. Reindriftssamer har også utnyttet Skattøra. Spor etter disse finner en i form av ildsteder. Gammetuftene og ildstedene er dermed vitnesbyrd om samhandling mellom sjø- og reindriftssamer.

Turbeskrivelsen finner du her.

Kautokeino-opprøret

Kautokeino-opprøret er betegnelsen på et religiøst-politisk opprør som fant sted i 1852. 

Dagmar Eriksen

Dagmar Eriksen er en dame som har satt farge å Skjervøy kommune med sin kreativitet og stå på vilje. Hun giftet seg og fikk 4 barn, men da hun og mannen skilte lag da barna var voksne flyttet hun fra Skjervøy. Hun lengtet hele tiden tilbake til hjemplassen, og kom til slutt tilbake og bodde på sykehjemmet på Skjervøy. 

Hun var hele livet opptatt av håndarbeid, og sydde moderne klær til barna sine. Hun begynte også å lage naturbilder og malerier, og solgte tepper, malerier og materialbilder. Dagmar skrev også dikt, og diktene hennes ble lest opp på Skjervøy nærradio. Den kjente visesangeren Trygve Hoff har skrevet melodi il noen av diktene hennes.

Dagmar designet Skjervøydrakten for både menn og kvinner, en flott drakt med broderte blomster på både skjorte, skjørt og forle.

"Vi er mange her i Skjervøy kommune som setter pris på hennes arbeid og tenker på henne som ei sterk kvinne med mange talenter." (Ref: Skjervøy kommune)

Arnøya

Kulturstien i Årviksand

Årvikmarka er et fint, opparbeidet turområdet i Årvikdalen på Arnøya. Denne turen passer godt for historieinteresserte.  

I dag ser man bare ruinene etter det som en gang var et kraftverk, men som ble sprengt av tyskerne under andre verdenskrig.

Turbeskrivelsen finner du her.

Kulturstien på Lauksletta

Kulturstien på Lauksletta er en enkel og tilgjengelig tur som passer for hele familien. På turen kan du lære om stedets natur og kultur. Turen starter ved Tarenestet lengst nord i Lauksundet.

Turbeskrivelsen finner du her. 

Rotvåghula

I august i 1943 ble en rekke uskyldige mennesker arrestert av tyskerne på Arnøy, etter at partisanene Ingolf Aspås og Volodyna Omsk, samt Jørghild Jørgensen, ble drept i Rotvåghula, rett nordøst for Årviksand. Samtlige arresterte ble dømt til døden, men syv av de tiltalte ble benådet. Resten - syv fra Arnøy og en fra Tromsdalen - ble brutalt henrettet i Kroken i Tromsø 23. oktober 1943. Hendelsen har i ettertid blitt kaldt Arnøytragedien.

Ved Rotvåghula er det en minnetavle for partisanene som gjemte seg, mens de spionerte på skipsfarten – i konstant frykt for å bli oppdaget.

Vi anbefaler å gå turen fra Årviksand til Rotvåghula. Vær obs på at turen er lang og krevende.

Turbeskrivelsen finner du her.

Edmunds museum i Årviksand

Edmunds fiskabondemuseum i Årviksand er et privat museum med en stor samling av båter, redskaper og husholdningsutstyr fra fiskarbondens liv og virke. Her finner du også utstyr fra både kjøpmenn og omreisende lærere, samt inntrykk fra hverdagsliv til både barn og voksne.

Musset har åpent hver dag i sommersesongen fra 11:00-16:00, besøk i helger og utenom sesong kan avtales på telefon 90704157 (Edmund) eller 95125113 (Jorun)

Mer informasjon finner du på Facebook siden deres her.

Laukøya

Kultursti

Kulturstien på Laukøya starter ved veis ende på Nikkeby. Stien følger kystlinjen og det er satt opp flere informasjonstavler underveis der du kan lære om naturen og kulturen på Laukøya. 

Turbeskrivelsen finner du her.

Kågen

Maursund gård

Maursund gård er et av Nord-Troms museums annlegg, og ligger på Maursund på øya Kågen. Her kan du oppleve en ekte handelsgård med røtter tilbake til 1600-tallet. Maursund gård ligger svært idyllisk til nede ved fjorden.

Handelsstedet hadde sin storhetstid fra slutten av 1700-tallet og helt til slutten av 1800-tallet. Maursund hadde en svært sentral beliggenhet for sjøveis ferdsel. Dette gjorde området og gården attraktiv for trondhjemskjøpmenn som startet handelsvirksomhet. Økonomien var tuftet på en kombinasjon av gårdsdrift, fiske og storstilt handel og jektefart.

Les mer om Maursund gård her.

Kraftstasjonen i Doktordalen

På slutten av 1920-tallet tok distriktslegen Herstad initiativet til å opprette et aksjeselskap som skulle skaffe Skjervøy elektrisk energi. Området der kraftverket ble bygget fikk navnet Doktordalen til ære for Herstad. Byggingen startet i 1929, og allerede i 1930 ble den første elektriske kraften levert. 

Ønsker du å ta turen til Doktordalen finner du turbeskrivelsen her.