Slapper av i en steinrøys på topptur i Lyngsalpene
©www.oooyeah.de

Arbeidet med reiselivsstrategien for Lyngenfjordregionen

Visit Lyngenfjord jobber nå med å utvikle en reiselivsstrategi for Lyngenfjordregionen. Her finner du fortløpende informasjon om vår arbeid.

Om Visit Lyngenfjord

Visit Lyngenfjord er destinasjonsselskap for fem kommuner i Nord-Troms. Våre oppgaver er å utvikle destinasjonen som bærekraftig reisemål, markedsføre regionen og produktene til våre medlemsbedrifter ut i verden, og selge reiselivsrelaterte tjenester. 

Reiselivsstrategien er klar 

November 2018 la Visit Lyngenfjord ut den første versjonen av ny reiselivsstrategi. Formålet med denne reiselivsstrategien er at Visit Lyngenfjord ønsker å samle og dekke behovet for å lage en felles reiselivsstrategi for hele reiselivet i regionen.
Et viktig poeng med dette strategidokumentet skal være levende. Det skal ikke fremstå som et permanent dokument, som kan leses og arkiveres i skuffen. Den nye reiselivsstrategien skal være i kontinuerlig endring – slik at det kan oppdateres og endres på lik linje som reiselivsnæringen gjør, og dermed ikke kan gå ut på dato.

Utkast til handlingssplan

Som et vedlegg til Reiselivsstrategien har destinasjonsselskapet også utarbeidet et utkast til en handlingsplan, som gir en detaljert beskrivelse av de tiltakene og aktivene som skal prioriteres i framtiden. 
Dette er kun et utkast til diskusjon, så det kan fortsatt skje endringer. Har du innspill og tilbakemeldinger, send de gjerne til oss. 

Arbeidsmøter

Visit Lyngenfjord jobber nå med å utvikle en reiselivsstrategi for Lyngenfjordregionen. I den forbindelse har vi gjennomført arbeidsmøter i alle 5 kommuner for å få innspill fra dere om reiselivet og hvordan dere ser for dere utviklingen av reiselivet i regionen.
Her kan du lese protokollene fra arbeidsmøtene:

Har du spørsmål ring: Georg Sichelschmidt – 454 65 898 eller send en epost: [email protected]

I september (11. og 13. september) vil vi invitere dere igjen for å se på resultatene og for å bli enig om en strategi for framtiden. 

Arbeidet blir finansiert med midler fra Troms Fylkeskommune.