Ruiner av minene i Moskodalen
©Georg Sichelschmidt

Moskodalen gruver

Turen til Moskodalen gruver fører deg inn i den vakre Moskodalen.

Turbeskrivelse

Her kan du se restene etter gruvedriften som var på 1900-tallet. Det var drift mellom 1903-1907 og 1917-1918. I 1929 var det igjen stigende kobberpriser, men det hele gikk konkurs for siste gang i 1930.

Turen starter ved parkeringsplassen på enden av innkjøringen til Moskodalen gruver. Først krysser du elva over en bru og går langs en gruvevei gjennom bjørkeskogen innover dalen. Terrenget er flatt og lett å gå i.

Etter 2,6 km er det bygget en gapahuk og her kan man ta pause. Fra gapahuken til gruvene kan det være noen ulendte partier, og om det er høy vannstand i elvene kan det også være vått terreng.

Turens endepunkt er ved restene etter den gamle «gruvebyen». Om du ønsker kan du følge de gamle skinnene til gruvevognene rett opp til gruveinngangen, men denne er bratt. Gruven er ikke sikret og derfor er den ikke anbefalt å gå inn i.

NB! Over elva er det bygget en bru, men den er ikke permanent og må settes på plass hvert år. Om skiltet «Moskodalen gruver» ved avkjøringen er tildekket, er ikke brua på plass og turen kan ikke gjennomføres.

Tips: Det er en fin tur å kun gå til gapahuken, dersom man ønsker en kortere tur eller om brua ikke er på plass.