Visit Lyngenfjord søker ny daglig leder

Visit Lyngenfjord søker etter daglig leder

Visit Lyngenfjord AS utvikler, markedsfører og selger reiselivsbaserte tjenester. Selskapet har vært en sentral aktør i et raskt økende marked siden oppstarten i 2013.

Visit Lyngenfjord eies av fem kommuner og lokale bedrifter i Nord-Troms. Selskapet er miljøfyrtårnsertifisert med fokus på bærekraft i alt vi gjør. Selskapet har god og stabil økonomi.

 

Vår daglige leder skal ut i permisjon og Visit Lyngenfjord søker derfor vikarierende daglig leder, i første omgang for en periode på 2 år med mulighet for fast tilsetting.

 

Regionen har et stort potensiale for videre utvikling. Vi ønsker å øke synligheten og utvikle tjenester som genererer vekst. Som leder er du opptatt av å utvikle reiselivsnæringen i regionen, du ser potensialet og kan ta selskapet videre.

 

Ansvar og oppgaver vil være som følger:

 • Daglig ledelse av bedriften
 • Budsjett og oppfølging av økonomi på alle nivåer
 • Representere bedrift og destinasjon internt og eksternt
 • B2B salg, oppfølging av turoperatører og deltagelse på messer både i Norge og utlandet
 • Produktutvikling og produksjon av innhold sammen med medlemmene
 • Veiledning og ledelse av Visit Lyngenfjords prosjekter

Vi håper at du har:

 • Kunnskap og erfaring fra reiselivsbransjen
 • Erfaring fra selskaps- og prosjektledelse
 • God forståelse for bedriftsøkonomi
 • Erfaring med hvordan et destinasjonsselskap fungerer, dets oppgaver og utfordringer
 • Kunnskap om bærekraftig reisemålsutvikling
 • Relevant utdanning

 

Personlige egenskaper:

 • Målorientert og motiveres av måloppnåelse
 • Evner til å følge opp parallelle oppgaver og gjennomføre dem
 • Gode ​​muntlige og skriftlige ferdigheter på engelsk og skandinavisk språk
 • Sosial og utadvendt personlighet som liker å møte nye mennesker
 • Noe fleksibel mht. arbeidstid