Drone on the ground
©Trine Lise Helgerud/Fylkesmannen Troms og Finnmark

Droner og fotografering i Lyngenfjordregionen

Nedenfor har vi samlet informasjon om hvordan man ansvarlig og lovlig bruker droner og fotograferer i  Lyngenfjordregionen.

Droneguide av Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har satt opp en guide om bruk av droner til lek og hobby. Drone-bruk som går utenfor retningslinjene til denne guiden vil bøtelegges da det går ut over sikkerhet. Kortfattete guider i flere språk, ligger også tilgjengelig på Luftfartstilsynets sider:

Droneguide 
玩空拍机 
Vuelos recreativos con drones 
Hobbydrohnen 

Fra 1.1.2021 gjelder nye regler for alle som flyr drone - les mer på Luftfartstilsynets sider.

Hovedregler:
  1. Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner medmindre annet er avtalt.
  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. 
  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.
Viktig å bemerke:

Innenfor Lyngsalpan Landskapsvernområde, Reisa Nasjonalpark og andre naturreservat er det forbudt å bruke drone, med mindre du har fått tillatelse til dette. Dersom du ønsker å fly drone innenfor et av disse områdene må du søke om tillatelse. Mer informasjon om tillatelse og andre ressurser kan bli funnet her.

Bilder og video som taes med drone må også følge personvernreglene. Se mer informasjon på Datatilsynet.no.

Egne regler gjelder for droner som benyttes til nytte eller kommersielle formål. Mer informasjon og detaljer finner du på Luftfartstilsynet sine hjemmesider.