Oversiktsbilde over Reisa elva og fjell
©Svartfoss Adventure - MagyMedia

Reisa nasjonalpark

Der Finnmarksvidda brått tar slutt, åpenbarer Reisa nasjonalpark seg. Som et øksehugg i landskapet har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen. Her finnes spektakulære fosser, dype juv og barsk skog. Gjør deg klar for et unikt stykke norsk natur!

Reisa nasjonalpark består av et område på 806 km² i Nordreisa kommune i Troms. Nasjonalparken ble vernet i 1986 for å kunne bevare det vakre og tilnærmet urørte fjell- og dalområdet med sitt mangfoldig dyreliv og spesielle geologiske forekomster. Reisa nasjonalpark har også et av Norges rikeste arktiske planteliv.

Reisadalens mektige landskap

I nordvestlig retning strekker Reisa nasjonalpark seg fra et viddelandskap i sørøst gjennom et mer alpint landskap nærmere kysten i nordvest. Naturen her er helt spesiell med sine trange sidedaler og Reisaelva som skjærer seg ned i en storslagen canyon. I vest grenser Reisa nasjonalpark mot det 80 km² store landskapsvernområdet Ráisduottarháldi og i sørvest grenser nasjonalparken mot Finland og villmarksområdet Käsivarsi. I nasjonalparken finnes det flere imponerende fosser. Mollisfossen er den største, med en total høyde på hele 269 meter, hvor 140 meter er i fritt fall. Mollis regnes som Nord-Europas høyeste foss. Noen kilometer nord for hytta i Nedrefoss, finner du Imofossen, som består av to møtende elver i et trangt jel.

Ovi Raaishiin

Ved enden av veien øverst i Reisadalen finner du Ovi Raishiin. Dette er innfallsporten og et besøkspunkt for Reisa nasjonalpark. Dette er et naturlig utgangspunkt for turer i området og inn i nasjonalparken. På Ovi Raishiin finner du informasjon om Reisadalen og nasjonalparken, i tillegg til en rekke bålplasser og hytter bygget etter tradisjonell byggeskikk

Dette er et flott sted å besøke for hele familien. Her kan man lære om Reisadalen i fjellbiblioteket, slappe av på de mange rasteplassene og nyte den vakre utsikten innover i nasjonalparken. Ovi Raishiin er i sommersesongen bemannet faste dager i løpet av uken med en nasjonalparkvert. Dager og åpningstider finner du her.

Det er også muligheter for enkel og ubemannet overnatting på Ovi Raishiin. Nordkalottstua har fire sengeplasser og tilgjengelig hele året. Mer informasjon om bestilling av hytta finner du her.

Ville opplevelser i Reisa nasjonalpark

Reisadalen og områdene rundt byr på en variert natur som gir besøkende muligheter for ville og spektakulære opplevelser uansett årstid.

Elvebåt og kanopadling

På sommerhalvåret er hoveddalføret fra Saraelv til Nedrefoss svært populært for besøkende både på elva og på land. Reisaelva er nemlig svært ideell for kanopadling og bruk av elvebåt, men vær særlig oppmerksom på at elva stiger raskt i varmt vær med hurtig snøsmelting og ved kraftig regnvær.

Vandremuligheter og fotturer

I Reisa nasjonalpark finnes det også en rekke vandremuligheter for deg som ønsker å oppleve nasjonalparken til fots. Du kan blant annet følge Nordkalottruta. Dette er en merket sti som følger vestsiden av Reisaelva helt opp til Nedrefoss, der krysser stien elva ved en hengebru og følger østsiden opp til Imo og stiger derfra opp på viddeplatået og fram til Ráisjávri. Om du ønsker en kortere fottur, kan du starte ved besøkssenteret Ovi Raishiin og følge stien på vestsiden ca. 9 km til Sieimma. I Sieimma kan du beundre de flere tusen år gamle bergmaleriene som ble oppdaget i 2010.

Jakt og fiske

I nedre del av Reisavassdraget kan du fiske laks, sjøørret og sjørøye helt opp til Imofossen. Å fiske laks i Reisaelva er en populær aktivitet både for innbyggerne i kommunen og sportsfiskere fra hele verden! Her har flere fått gleden av at en storlaks på over 20 kilo har bitt på kroken! Ovenfor Imo er det også godt røyefiske, og du kan være heldig å få både abbor, lake, gjedde og sik på kroken. I tillegg er det gjedde i Ráisjávri.

Det er også muligheter for jakt på småvilt i området. To spesielt kjente jegere fra Reisadalen er Kristine og Johanne Thybo Hansen. De to unge jakt- og friluftsinteresserte kvinnene har blitt kjent som ”Jegertvillingene” gjennom en rekke TV-serier.

Fiske og jakt i nasjonalparken er regulert etter gjeldene lover. Det er derfor viktig å huske gyldig jakt- og fiskekort. Det kan du lese mer om her!

Skiturer

Om vinteren preges hoveddalføret av en rekke frosne fosser og issøyler fra de tallrike sideelvene. Dette er et vakkert syn du kan oppleve vinterstid, når du spenner på deg skiene for å gå på den islagte Reisaelva eller langs elvebredden. Tenk sikkerhet og ta forhåndsregler når du beveger deg ut på islagte vann og elver!

Flora og fauna i Reisa nasjonalpark

Den store variasjonen i berggrunnen og landskapet gir området et rikt mangfold av flora og fauna. Plante- og fuglelivet er blant de mest artsrike i Nord-Norge, med innslag av flere østlige og nordlige arter. Rovfugler finner gode hekkeplasser i de bratte dalsidene. Rovdyr som jerv og gaupe finnes her permanent, mens ulv, bjørn og fjellrev kan streife forbi og er mer sjeldent. Når det gjelder planter finnes det botaniske godbiter både nede ved elvebredden og på høyfjellet. Hele 193 av Skandinavias 230 fjellplanter er faktisk registrert i Reisa nasjonalpark, noe som gjør området helt unikt. Her kan du finne sjeldne planter som ikke finnes lengre sør i landet, blant annet brannmyrklegg, kantlyng, og fjellsolblomst. Den mest eksklusive arten er den lille grønne orkidéen ”Sibirnattfiol”.

Hytter og overnattingsmuligheter

I Reisa nasjonalpark finnes det en rekke ubetjente hytter og gammer man kan overnatte i. Turistforeningen har to ubetjente hytter i området, en hytte ved Nedrefoss og en ved Ovi Raishiin. Statskog har en hytte ved Ráisjávri. Øvrige hytter som for eksempel Sieimmahytta (8 km ovenfor Saraelv), Vuomatakkathytta (22 km ovenfor Saraelv), Naustneset hytte (ca. 26 km fra Saraelv), Imogammen hytte (ca. 33 km fra Saraelv), Arthurgammen ved Luvddiidjohka (ca. 36 km fra Saraelv) er åpne for fri bruk.

Reisadalens historie

I flere hundre år har Reisadalen vært et møtested for norsk, samisk og finsk kultur. Både de som driver med reindrift og den fastboende befolkningen, som er av samisk, kvensk (finsk) og norsk avstamming, har brukt området og gitt opphav til stedsnavn og kulturminner.

Bosettinga i Reisadalen kan føres langt tilbake i tid da samiske veidesamfunn holdt til her. På 1700-tallet kom det fast bosetting med finske innvandrere lengre ned i dalføret. Trolig var det disse som brakte den særegne elvebåten til dalen.

Reisadalen og fjellene rundt har fra langt tilbake vært viktige områder for jakt, fangst og fiske. Her drives det fremdeles periodisk snarefangst etter rype på tradisjonelt vis.

  • Visste du at nasjonalparken er fremdeles et viktig beiteområde for tamrein? Når du ferdes her bør du derfor vise særlig aktsomhet i kalvingstiden i april og mai.
Valgte filtre
<% categoryById(item).text %>
<% geoById(item).text %>