Mollis waterfall in Reisa national park
©Petr Pavlicek
Reisa national park
©Petr Pavlicek

Reisa Nasjonalpark

Der Finnmarksvidda brått tar slutt, åpenbarer Reisa nasjonalpark seg. Som et øksehugg i landskapet har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen. Her finnes spektakulære fosser, dype juv og barsk skog. Gjør deg klar for et unikt stykke norsk natur!

Reisa nasjonalpark består av et område på 806 km² i Nordreisa kommune i Troms. Nasjonalparken ble vernet i 1986 for å kunne bevare det vakre og tilnærmet urørte fjell- og dalområdet med sitt mangfoldig dyreliv og spesielle geologiske forekomster. Reisa nasjonalpark har også et av Norges rikeste arktiske planteliv.

Mollisfossen i Reisa Nasjonalpark
Mollisfossen i Reisa Nasjonalpark. Foto: Petr Pavlíček
 
Reisadalens mektige landskap

I nordvestlig retning strekker Reisa nasjonalpark seg fra et viddelandskap i sørøst gjennom et mer alpint landskap nærmere kysten i nordvest. Naturen her er helt spesiell med sine trange sidedaler og Reisaelva som skjærer seg ned i en storslagen canyon. I vest grenser Reisa nasjonalpark mot det 80 km² store landskapsvernområdet Ráisduottarháldi og i sørvest grenser nasjonalparken mot Finland og villmarksområdet Käsivarsi. I nasjonalparken finnes det flere imponerende fosser. Mollisfossen er den største, med en total høyde på hele 269 meter, hvor 140 meter er i fritt fall. Mollis regnes som Nord-Europas høyeste foss. Noen kilometer nord for hytta i Nedrefoss, finner du Imofossen, som består av to møtende elver i et trangt jel.

Reisa nasjonalpark fugleperspektiv
Høst i Reisa Nasjonalpark. Foto: Petr Pavlíček
 
Ovi Raaishiin

Ved enden av veien øverst i Reisadalen finner du Ovi Raishiin. Dette er innfallsporten og et besøkspunkt for Reisa nasjonalpark. Dette er et naturlig utgangspunkt for turer i området og inn i nasjonalparken. På Ovi Raishiin finner du informasjon om Reisadalen og nasjonalparken, i tillegg til en rekke bålplasser og hytter bygget etter tradisjonell byggeskikk

Dette er et flott sted å besøke for hele familien. Her kan man lære om Reisadalen i fjellbiblioteket, slappe av på de mange rasteplassene og nyte den vakre utsikten innover i nasjonalparken. Ovi Raishiin er i sommersesongen bemannet faste dager i løpet av uken med en nasjonalparkvert. Dager og åpningstider finner du her.

Det er også muligheter for enkel og ubemannet overnatting på Ovi Raishiin. Nordkalottstua har fire sengeplasser og tilgjengelig hele året. Mer informasjon om bestilling av hytta finner du her.

 

Ovi Raishiin
Ovi Raishiin, besøkspunkt i Reisa Nasjonalpark. Foto: Petr Pavlíček
 
Ville opplevelser i Reisa nasjonalpark

Reisadalen og områdene rundt byr på en variert natur som gir besøkende muligheter for ville og spektakulære opplevelser uansett årstid.

På sommerhalvåret er hoveddalføret fra Saraelv til Nedrefoss svært populært for besøkende både på elva og på land. Reisaelva er nemlig svært ideell for kanopadling og bruk av elvebåt, men vær særlig oppmerksom på at elva stiger raskt i varmt vær med hurtig snøsmelting og ved kraftig regnvær.

I Reisa nasjonalpark finnes det også en rekke vandremuligheter for deg som ønsker å oppleve nasjonalparken til fots. Du kan blant annet følge Nordkalottruta. Dette er en merket sti som følger vestsiden av Reisaelva helt opp til Nedrefoss, der krysser stien elva ved en hengebru og følger østsiden opp til Imo og stiger derfra opp på viddeplatået og fram til Ráisjávri. Om du ønsker en kortere fottur, kan du starte ved besøkssenteret Ovi Raishiin og følge stien på vestsiden ca. 9 km til Sieimma. I Sieimma kan du beundre de flere tusen år gamle bergmaleriene som ble oppdaget i 2010.

I nedre del av Reisavassdraget kan du fiske laks, sjøørret og sjørøye helt opp til Imofossen. Å fiske laks i Reisaelva er en populær aktivitet både for innbyggerne i kommunen og sportsfiskere fra hele verden! Her har flere fått gleden av at en storlaks på over 20 kilo har bitt på kroken! Ovenfor Imo er det også godt røyefiske, og du kan være heldig å få både abbor, lake, gjedde og sik på kroken. I tillegg er det gjedde i Ráisjávri.

Det er også muligheter for jakt på småvilt i området. To spesielt kjente jegere fra Reisadalen er Kristine og Johanne Thybo Hansen. De to unge jakt- og friluftsinteresserte kvinnene har blitt kjent som ”Jegertvillingene” gjennom en rekke TV-serier.

Fiske og jakt i nasjonalparken er regulert etter gjeldene lover. Det er derfor viktig å huske gyldig jakt- og fiskekort. Det kan du lese mer om her!

Om vinteren preges hoveddalføret av en rekke frosne fosser og issøyler fra de tallrike sideelvene. Dette er et vakkert syn du kan oppleve vinterstid, når du spenner på deg skiene for å gå på den islagte Reisaelva eller langs elvebredden. Tenk sikkerhet og ta forhåndsregler når du beveger deg ut på islagte vann og elver!

Riverboat - Magy Media
Elvebåt i Reisaelva. Foto: Magy Media
 
Hytter og overnattingsmuligheter i Nasjonalparken

Besøkende i Reisa nasjonalpark kan overnatte i flere ubetjente hytter og torvhytter. Turlaget har to ubetjente hytter i området, den ene på Nedrefoss og den andre på Ovi Rashiin, mens Statskog har en hytte på Ráisjávri.

Hytter som er åpne for fri bruk inkluderer Sieimmahytta (8 km fra Saraelv), Vuomadathytta (22 km fra Saraelv), Naustneset hytte (26 km fra Saraelv), Imogammen (33 km fra Saraelv) og Arthurgammen ved Luvddidjohka (36 km fra Saraelv).

 

Sieimma cabin in Reisa National Park
Sieimma hytta. Foto: Petr Pavlíček
 
 

Reisadalens historie


Reisadalen har vært et møtested for norsk, samisk og finsk kultur i flere århundrer. Området har vært brukt av reindriftsutøvere og lokalbefolkningen, som er av samisk, kvensk (finsk) og norsk opprinnelse. Dette gjenspeiles i stedsnavn og kulturminner.

Bosetningen i Reisadalen kan spores langt tilbake i historien til det samiske jaktmiljøet. Finske innvandrere (kjent som kvener) bosatte seg i dalen i det 18. århundre. Det er en utbredt oppfatning at de introduserte de karakteristiske elvebåtene i dalen.

Reisadalen og fjellene rundt har lenge vært viktige områder for jakt, fangst og fiske. Rype er fortsatt fanget her på tradisjonell måte fra tid til annen.

  • Visste du at nasjonalparken fortsatt er et viktig beiteområde for rein? Derfor må du være spesielt forsiktig hvis du besøker i kalvingssesongen i april og mai.

For mer informasjon:

Hvis du ønsker å besøke Reisa nasjonalpark fra Storslett, svinger du av E6 og kjører 44 km på rv 856 til Bilto og fortsetter ytterligere 4 km til Saraelv, hvor veien slutter. Den vanligste måten å komme inn i selve nasjonalparken er med elvebåt fra Bilto eller Saraelv, som kan bestilles om sommeren. Hvis du kommer til fots, følg elvebredden eller Nordkalottleden ca. 9 km til Sieimma, hvor det beskyttede området starter.

Fra Kautokeino er det ca. 32 km langs riksvei 896 i retning Biedjuvaggi og Raisjavri. Du kan gjennomføre de siste 3-4 km til fots på tursti eller kjøre på den gamle anleggsveien ned til Raisjavri. Fra Finland kan du nå Reisa nasjonalpark ved å følge Nordkalottleden nordover fra Kilpisjärvi. Hvis du kjører, fortsett på E6 til Birtavarre i Kåfjord og kjør deretter opp Kåfjorddalen til Ankerlia og deretter Guolasjavri før du fortsetter til fots.

  • Du er velkommen til å jakte og fiske i henhold til gjeldende regelverk. Ikke bruk levende fisk som agn eller ta levende fisk fra et vassdrag til et annet

  • Du kan ferdes fritt til fots eller på ski. Du kan plukke bær, spiselig sopp og vanlige planter til eget bruk, men ta hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyr. Vær ekstra aktsom i hekketiden, vis hensyn til rein som beiter i området og respekter den lovpålagte båndtvangen

  • Du er velkommen til å hvile eller slå leir der du ønsker, men ikke etterlat spor og ta med deg søppel. Du kan tenne bål, men det er generelt bålforbud i skogsområder fra 15. april til 15. september. Ta hensyn når du sanker ved og ikke skad eller ødelegg furutrær

  • Bruk av tradisjonelle elvebåter er tillatt opp til Nedrefoss. Dette er den eneste formen for motoriserte kjøretøy som er tillatt, bortsett fra kjøring i forbindelse med reindrift, tilsyn mv

  • Alt du har med deg inn i nasjonalparken må du ta med deg ut når du drar

Aktiviteter og overnatting i Nordreisa:

Valgte filtre
<% formatOccasionDate(occasions.start) %> - <% formatOccasionDate(occasions.end) %>
<% categoryById(item).text %>
<% geoById(item).text %>