Front of a riverboat heading upstream
©Frida Xiang/Magy Media

Nå har Visit Lyngenfjord blitt enda større

Dato: 04.04.2017

I begynnelsen av 2017 ble det klart at kommunene Nordreisa og Skjervøy har sluttet seg til destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord.

Reiselivssjef i Visit Lyngenfjord, Georg Sichelschmidt, er overbevist om at en større region med flere ulike aktiviteter vil bli langt mer attraktiv for tilreisende turister.

Vi ser at Nordreisa og Skjervøy allerede har et fantastisk tilbud når det gjelder leverandører av for eksempel aktiviteter og hoteller. Turistene ser ikke kommunegrensene, men er opptatt av det som tilbys i hele Nord-Troms, sier Sichelschmidt.

Basisfinansiering på plass

Fra 2013 har Visit Lyngenfjord vært et destinasjonsselskap for eierkommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

I framtiden vil vi i tillegg jobbe med å utvikle reiselivet, markedsføre og selge reiselivsrelaterte produkter i de to nye kommunene ved. Dette gleder vi oss til!

At antall eierkommuner nå har økt fra tre til fem har gitt Visit Lyngenfjord en langt mer bærekraftig basisfinansiering.

– Det ville vært vanskelig for en kommune å finansiere dette alene. Jo flere som velger å gå sammen i regionen, jo rimeligere blir det. Samtidig blir det en langt bedre og mer effektiv bruk av ressurser, forklarer Sichelschmidt.

Et bærekraftig reisemål

Visit Lyngenfjord har nå utarbeidet en tjenesteavtale for samtlige eierkommuner.

I avtalen står det beskrevet hvilke tjenester vi tilbyr. Vi vil på best mulig måte markedsføre regionen, arrangere presseturer og være en kompetansepartner for kommunene når det gjelder reiserelaterte arbeid og prosjekter. I tillegg kan reiselivsbedriftene i regionen velge å tegne medlemsavtale med oss, forklarer Sichelschmidt.

Et av satsingsprosjektene til destinasjonsselskapet er å sertifisere Lyngenfjord-regionen som et bærekraftig reisemål i alle ledd.

For å kunne få denne sertifiseringen er man avhengig av å være tilknyttet et destinasjonsselskap. Å være et bærekraftig reisemål var en avgjørende faktor for at Nordreisa og Skjervøy valgte å bli med.

Positiv utvikling

Destinasjonsselskapets viktigste oppgave er markedsføring og salg av reiselivsbaserte produkter og tjenester for medlemsbedriftene i og rundt Lyngenfjorden. I 2016 hadde Visit Lyngenfjord et totalt salg på hele to millioner.

Før utvidelsen hadde vi 43 medlemsbedrifter, men jeg ser for meg at vi i løpet av 2017 vil ha hele 60 medlemsbedrifter. Utviklingen så langt er vi godt fornøyde med, avslutter Sichelschmidt. 


Pressekontakt:
Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef - Director of Tourism
georg@visit-lyngenfjord.com
+47 454 65 898

Visit Lyngenfjord AS er et destinasjonsselskap for området rundt Lyngenfjorden i Nord-Troms. Visit Lyngenfjord sine oppgaver er å utvikle, markedsføre og selge reiselivsbaserte tjenester. Selskapet tilrettelegger for reiselivsaktører lokalisert i og rundt Lyngenfjorden.

Vår visjon er at reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen bærekraftige opplevelser.

På www.visit-lyngenfjord.com/no får man informasjon om severdigheter, aktiviteter og overnattinger i Lyngenfjordregionen. Det er også mulig å bestille de fleste reiselivstjenester på nett inkludert pakketurer om vinteren og sommeren.