Skibotn Markedsplass
©Petr Pavlicek

Lyngenfjordregionen remerket som Bærekraftig Reisemål

Dato: 09.11.2021

Endelig kan vi slippe løs jubelen – ja, regionen kan fortsatt smykke seg med merket «Bærekraftig Reisemål». 

"Merket for Bærekraftig reisemål er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet. Målet er helhetlig verdisyn på reiselivsnæringen; den lokale verdiskapingen, klima- og miljøbelastning og påvirkning på innbyggere og samfunn.
Prosessen eies og drives regionalt reisemåls- eller destinasjonsselskap, og et nært samarbeid med kommunen er en kritisk suksessfaktor. Arbeidet med økt bærekraft i reiselivet er kontinuerlig og langsiktig. Bevisstgjøring av de 10 prinsippene for et mer bærekraftig reiseliv for bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet må repeteres både for gamle og nye aktører. 
Reiseliv kan og bør spille en viktig rolle for å nå FNS bærekraftsmål. Dette er verdens felles mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Gjennom deltakelse i merkeordningen bidrar reisemål og kommuner rundt om i hele landet til denne globale dugnaden. Og det er jeg stolt av at vi er del av." 
sier en fornøyd ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa kommune.
 

Georg Sichelschmidt, reiselivssjef i Visit Lyngenfjord, er svært fornøyd med at regionen er blitt re-merket. 

- Å være et Bærekraftig Reisemål er i dag nesten en forutsetning for å lykkes i reiselivssammenheng. Det er viktig at reiselivet ikke blir til et problem, men at det kan bidra positivt til lokalsamfunnet når det kommer til sysselsetting, bevaring av naturen og den lokale kulturen. Jeg er derfor veldig stolt over at vår region har forpliktet seg til å kontinuerlig jobbe bærekraftig og mot bærekraftige mål og jeg gleder meg til å kunne lede denne fantastiske og fremadtenkende destinasjonen inn i framtiden, sier Sichelschmidt. 

Jobben for å re-merke regionen har foregått siden våren. Det er et omfattende arbeid som er gjennomført av Visit Lyngenfjord på vegne av hele regionen. Prosjektleder for Bærekraftig Reisemål ved Visit Lyngenfjord, Marie Kr. Angelsen, har hatt hovedansvaret for å dokumentere bærekraft-arbeidet i Lyngenfjord-regionen. 

- For å bli remerket må vi vise til at vi har forbedret oss siden vi ble merket i 2017. Det er utrolig flott å se at vi som region jobber i riktig retning for å bli mer bærekraftig. Vi har så absolutt områder vi må forbedre oss på, men i sum går det rett vei. Sier Angelsen.

Resultatet fikk regionen i løpet av september og viser til at den har jobbet godt i riktig retning og derfor kan fortsette å smykke seg med den viktige og tungtveiende tittelen som et bærekraftig reisemål. 
Regionen scoret bra på blant annet kultur og kulturformidling. 

Flere reiselivsbedrifter jobber bærekraftig 

Mange bedrifter jobber bærekraftig og flere reiselivsbedrifter har tatt steget mot å bli en miljøsertifisert bedrift. Blant annet er Arctic Panorama Lodge, Koppangen Brygger og XLyngen 3 av reiselivsbedriftene i regionen som i dag er Green Key-sertifiserte og bevisst jobber med bærekraft som et fokusområde. Gjennom sertifiseringsordningen har de fått satt i system den jobben de allerede gjør, og tiltak som å investere i el-skutere og vannbåren varme fra sjøen er noen av de effektive og fremtidsrettede måtene å inkludere bærekraft på i praksis.
 
Flere andre bedrifter i regionen jobber nå med å bli enten en Green Key-bedrift eller Miljøfyrtårn-bedrift. Kontrolløren som besøkte regionen ble spesielt imponert over satsningen til North Experience på Hatteng, og hvordan de har omstilt driften i løpet av koronaperioden for å satse tungt på en bærekraftig bedriftsmodell for framtiden.

Veien videre – forpliktelse til å jobbe bærerkaftig
Å bli merket som Bærekraftig Reisemål betyr ikke at jobben er gjort, men at vi jobber i riktig retning og har en del verktøy å bruke i jobben. Kommunene, reiselivsbedriftene, Visit Lyngenfjord og andre må i alt dem gjør ha et fokus på en bærekraftig utvikling – om det handler om bevaring av vår natur og den lokale kulturen, jobbe aktivt med helårsarbeidsplasser innen reiselivet og lønnsomme bedrifter med mer.
- Jobben mot å bli et 100% bærekraftig reisemål slutter aldri, men vi kan gjøre mye for å bli mer bærekraftig enn det vi er i dag. Hvis vi alle jobber sammen og bidrar vil vi stå enda bedre rustet til å være en region besøkende vil foretrekke i fremtiden. sier prosjektleder Marie Kr Angelsen.
Om tre år er det re merking – så her er det bare å jobbe på slik at vi i 2024 er kommet enda lengre enn i dag.
 

Om Visit Lyngenfjord

Visit Lyngenfjord er et destinasjonsselskap for området rundt Lyngenfjorden i Nord- Troms. Visit Lyngenfjord jobber med å utvikle reiselivet i regionen, markedsføre regionen og driver med salg på vegne av sine medlemsbedrifter. Les mer om Visit Lyngenfjord her.

Pressekontakt:
Georg Sichelschmidt (reiselivssjef)
Tlf. +47 454 65 898
Epost: georg@visit-lyngenfjord.com