Person i kajakk som padler mot Lyngseidet og Lyngsalpene i kveldssol
©Lyngen Adventure/Magy Media

Lyngenfjord-regionen nytt bærekraftig reisemål i Norge

Dato: 13.12.2017

Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Med nykommerne Region Lyngenfjord og Lindesnesregionen er det totalt 11 som har gjennomført prosessen. Flere jobber med saken og vil få merket i løpet av nær fremtid.

Bærekraftig reisemålsutvikling

Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess, som sammen blir et verktøy som hjelper reisemålet i å planlegge, iverksette og måle arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling. Både næring, lokalsamfunn og kommunen(e) involveres i en prosess som tar cirka to år.

- Vi gratulerer Visit Lyngenfjord og Lindesnesregionen med Merket for bærekraftig reisemål. Det er en lang og grundig prosess de har vært gjennom, der små og store tiltak for bedre måling og styring er gjennomført. Med de to nykommerne stiller Norge sterkere som et bærekraftig reisemål totalt, og gir reisemålene et bedre grunnlag for ansvarlige valg fremover. Reiselivet har mange dilemmaer rundt sine positive og negative fotavtrykk, og prosessen bidrar til mer helhetlige retningsvalg. Og dette er bare starten. Heretter må de levere stadig bedre måltall på over 100 ulike indikatorer på både miljø, samfunn og verdiskapingen, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Visit Lyngenfjord

I Lyngenfjord-regionen har de gjennomført en rekke tiltak parallelt med prosessen for å oppnå merket. Det er utviklet en lokalmatguide, gjennomført lokalkunnskapskurs, pilotprosjekt med Green Key-sertifisering av mindre overnattingsbedrifter og tiltak for videreutvikling av Lyngenfjord som en bærekraftig sykkeldestinasjon.

- For oss har det vært en lang og veldig lærerik prosess og vi er kjempestolte over å ha fått merket som Bærekraftig Reisemål. Det betyr mye for hele destinasjonen og våre fem kommuner (Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) å bli satt på kartet som et bærekraftig reisemål. Vi gleder oss over det vi har fått til og fortsetter jobben med bærekraftig reisemålsutvikling i regionen sammen med kommunene, reiselivsbedriftene med flere, sier Marie Kr. Angelsen, prosjektleder for bærekraftig reisemål i Visit Lyngenfjord.

Lindesnesregionen

Arbeidet med å bli godkjent som et bærekraftig reisemål har økt bevisstheten for en bærekraftig utvikling hos næringen og kommunene i Lindesnesregionen. Visit Lindesnes har hatt et stort fokus på videreutvikling av det gode vertskapet, skape samarbeid og nettverk i næringen, bruk av lokalmat og forskjønnelse av regionen.

- Vi har hatt et ekstra fokus på kompetansehevende tiltak, og vi vil inn i barnehage og skole med budskap og tankegang. Bærekraft er blitt en del av hvordan vi jobber og vil være en kontinuerlig prosess fremover. Merket har gitt oss et bedre samhold, stolthet og positiv markedsføring, sier Erling Løfsnes, prosjektleder og daglig leder i Visit Lindesnes.

Fakta:

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobbes målrettet for å tilby unike opplevelser som er grunnlagt i stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. For reisemålet er merket gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring langs 104 indikatorer.

LENKER

Om Merket for bærekraftig reisemål:

https://www.visitnorway.no/innsikt/brekraftig-reisemlsutvikling/https://www.visitnorway.no/om-norge/barekraftig-reiseliv/

Kontaktpersoner:

Ingunn Sørnes, spesialrådgiver bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge, insor@innovasjonnorge.no tlf. +47 957 78 663

Erling Løfsnes, erling@visitlindesnes.no, tlf. +47 916 83 575 

Marie Kr. Angelsen, marie@visit-lyngenfjord.com, tlf. +47 977 40 586


Pressekontakt:
Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef - Director of Tourism
georg@visit-lyngenfjord.com
+47 454 65 898

Visit Lyngenfjord AS er et destinasjonsselskap for området rundt Lyngenfjorden i Nord-Troms. Visit Lyngenfjord sine oppgaver er å utvikle, markedsføre og selge reiselivsbaserte tjenester. Selskapet tilrettelegger for reiselivsaktører lokalisert i og rundt Lyngenfjorden.

Vår visjon er at reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen bærekraftige opplevelser.

På www.visit-lyngenfjord.com/no får man informasjon om severdigheter, aktiviteter og overnattinger i Lyngenfjordregionen. Det er også mulig å bestille de fleste reiselivstjenester på nett inkludert pakketurer om vinteren og sommeren.