Familie med hund sitter på en benk og ser utover Skibotndeltaet
©Frida Xiang/Magy Media

Statistikk og tall for Lyngenfjordregionen

Visit Lyngenfjord har samlet tall fra SSB og andre offentlige etater for å gi et bilde av hvordan reiselivet i regionen har utviklet seg de siste årene.
 

Gjestedøgn

Å få riktige tall for antall gjestedøgn er en utfordring. Vi har innhentet informasjon fra Statistikknett/SSB sine offentlige tall og satt sammen i et pdf-dokument. Vi presenterer her gjestedøgnstall fra 2014 og fremover.
Les mer i denne pdf-filen.

Gjestedøgn Lyngenfjordregionen 2014-2019
Gjestedøgn Lyngenfjordregionen 2014 - 2019

Les mer om inndelingen til statistikknett her. 
* Nord-Troms i tabellen dekker kommunene Lyngen, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Da Balsfjord og Karlsøy er med i tallene, så må du gjøre et estimat nedover for å få tallene for vår region.

Omsetning og verdiskaping av reiselivet

Verdiskaping

Verdiskaping av reiselivet per kommune har Innovasjon Norge samlet her. Let opp din kommune på kartet for å finne verdiskapningen for din kommune.
Verdiskaping beregnes ganske enkelt som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Det betyr samtidig at bedriftens verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). (Innovasjon Norge)

For vår region kom det frem følgende tall for 2018:
 

Kommune

Verdiskapning

Lyngen

24,9 millioner

Kåfjord

21,9 millioner

Nordreisa

33,6 millioner

Skjervøy

31,5 millioner

Storfjord

8,4 millioner

 

Omsetning av reiselivet

Tallene er hentet ut fra proff.no og summert sammen. Summene vises i 1000 kr. I denne oversikten er kun overnatting- og aktivitetsbedrifter tatt med. Spisesteder og transportselskap er ikke tatt med i beregningen, samt bedrifter som ikke har offentlig regnskap.
 

 

 

Omsetning fordelt på kommune og år

 

Antall bedrifter med i tallene

 

2014

2015

2016

2017

 

 

2014

2015

2016

2017

Omsetning Lyngen

22 942

24 057

36 030

41 864

 

Lyngen

12

14

16

17

Omsetning Storfjord

27 647

33 142

37 955

43 625

 

Storfjord

9

9

9

9

Omsetning Kåfjord

14 609

17 715

20 639

23 139

 

Kåfjord

6

6

7

7

Omsetning Nordreisa

13 697

14 587

18 006

21 927

 

Nordreisa

8

9

9

9

Omsetning Skjervøy

15 883

19 759

20 653

22 518

 

Skjervøy

5

6

6

6

Totalt

94 486

109 193

132 098

153 073

Totalt

 

40

44

47

48

 

Graf omsetning reiselivet Lyngenfjordregionen 2018

Antall årsverk/ansatte innen reiselivet

Våren 2018 gjennomførte Visit Lyngenfjord en undersøkelse blant reiselivsbedriftene i regionen. Svar kom fra ca 1/3 av bedriftene. 
Utifra dette har vi estimert at det er ca 333 personer som jobber med reiseliv og ca 163 årsverk.
Resultatet fra undersøkelsen ser du i tabellen og mer detaljert i vedlagte pdf.

 

Bedrifter som svarte:

22

Omsetning 2016:

kr 50 659 051

Omsetning 2017:

kr 57 887 000

Antall ansatte på lønnsliste:

111

Antall årsverk:

55,2

 

 

Gjestedøgn

27 920

Aktivitetsbesøkende

17 127