Hund bader i elva
©Frida Xiang/Magy Media

Veien mot å bli et bærekraftig reisemål

Lyngenfjord regionen jobber mot å bli et bærekraftig reisemål, vi vil her presentere hva som skjer i prosjektet.

Prosjektperiode: 2014 - 2017

Reiseliv er et av de store vekstnæringene i verden og også Nord-Norge har utviklet seg til en ettertraktet reiselivsdestinasjon. Lyngenfjord-regionen har vært en region for gjennomkjøring på vei til Nordkapp, vi opplever nå at flere besøkende kommer for å oppleve vår region.

Lyngsalpene har blitt en verdenskjent toppturdestinasjon, og flere overnattingsbedrifter i Lyngen og ytre Kåfjord melder om at de er fullbooket i hovedskisesongen. Takket være nærheten til Tromsø har også nordlyssesongen utviklet seg til å bli en attraktiv reiseperiode. Interessante opplevelser kombinert med god mat og overnatting sørger for flere og flere besøkende.

Sommeren er fortsatt preget av gjennomgangstrafikk til Nordkapp og fisketurisme.

Reisemønstrene er i endring, dette merker vi på at det kommer færre store grupper og flere individualister (FIT). Dette gir vår region, som ikke har store overnattingsanlegg, store muligheter. I tillegg er disse interessert i å aktivt besøke regionen, f.eks. vandre, sykle eller delta i ulike vinteraktiviteter.

Besøkende fra hele verden vil i fremtiden oppsøke vår region i større omfang. Dette gir muligheter, men også utfordringer. Det er derfor viktig at vi tar grep og utvikler regionen i en bærekraftig retning.

Hva er et bærekraftig reisemål?

Et bærekraftig reisemål er et reisemål som jobber bevist med styrking av sosiale verdier, bærekraftig økonomi og natur, kultur og miljø i regionen og blant reiselivsbedrifter.

Vi jobber hovedsaklig innenfor 3 områder:
 

1. Fremme natur, kultur og miljø i regionen

 • Tilrettelegging av stier
 • Vandreguide
 • Produktutvikling
 • Sertifisering
 • mm

2. Fremme tiltak som styrke de sosiale verdiene i region

 • Er det mulig med flere helårsarbeidsplasser innen reiseliv?
 • Vertskapskurs - blir gjestene møtt av kunnskapsrike og hyggelige verter/ansatte?

3. Økonomisk bærekraft blant bedriftene i region

 • Visit Lyngenfjord skal jobbe med å utvikle skulder- og lavsesong, slik at bedrifter har mulighet å ansette/drive på helårsbasis

Det er utallige kriterier å besvare. Ved siden av finner du en brosjyre som du kan laste ned, her er flere av hovedpunktene for reisemålet opplistet som må besvares.

Hva gjør vi?

Styringsgruppen i Bærekraftig Reisemålsprosjektet har vedtatt at vi skal:

 • Jobbe for at flest mulig bedrifter blir sertifisert (Miljøfyrtårn eller annet)
 • Det blir etablert et vertskapskurs som blir gjennomført hvert år for alle som har kontakt med besøkende (ikke bare reiselivsbedrifter)
 • Gjøre lokalmat bedre synlig - gjennom å vise frem produsenter av lokalmat, utsalgssteder og hvem som serverer lokalmat
 • Jobbe for å få ladestasjoner for elbiler i regionen

I tillegg jobbes det med å samle inn dokumentasjon for å besvare flere kriterier:
Arealplaner fra våre 3 kommuner

 • Kommunale planer som sier noe om fremtiden og satsingen på bærekraft
 • Sårbarhetsanalyser
 • Forvaltningsplaner for naturområder
 • Antall innvilgete dispensasjoner for motorisert ferdsel i utmark
 • Antall nybygg i 100m sonen
 • mm
Aktuelt

Hva skjer:

 • Medlemsmøte (20 okt - Lyngseidet)
 • Bygdemøter i Storfjord (25. okt, 8. og 15. Nov)
 • "Har du vurdert skredfaren" skilt ble satt opp (Okt/Nov)
 • Bedriftsbesøk i Kåfjord (17.nov)
 • Samle en gruppe av bedrifter som ønsker å sertifisere seg (Nov)
 • Experience Tromsø Region bussen starter opp (10.Des)
 • Lokalmat oversikt (vinter 2017)
Fremover

Hovedprosjektet startet i September og skal avsluttes i løpet av 2017.

Statusoppdatering Jan/Feb 2017

Det er travle dager med bookinger i Visit Lyngenfjord, som fører til litt pause i prosjektet. Samtidig ser vi på hvordan vi skal utvide prosjektet, da Visit Lyngenfjord blir utvidet med nye kommuner.

 • Miljøsertifisering - her er vi i dialog med fylket og Green Key om muligheten for å gjennomføre et pilotprosjekt for overnatting av typen vandrehjem, rorbuanlegg. Miljøfyrtårnsertifiseringen har vi lagt på is for øyeblikket.
 • Lokalmat - Har samlet inn en god oversikt allerede som skal bearbeides i løpet av våren
 • Ladestasjoner - Visit Lyngenfjord har vært i dialog med Tesla som har et program "Destination Chargers", dette programmet er under revisjon og vi vil få tilsendt informajon når dette er på plass
 • Vertskapskurs - Sammen med Nord-Troms Studiesenter jobber vi for å gjennomføre dette igjen
Statusoppdatering Juni 2017

Den siste tiden har vi jobbet aktivt med å besvare ulike kriterier for sertifiseringen til å bli et bærekraftig reisemål. I tillegg har vi startet og avsluttet noen små prosjekter

 • Miljøsertifisering - Visit Lyngenfjord er nesten i mål med å bli Miljøfyrtårnsertifisert og i tillegg er flere bedrifter i gang med Green Key sertifisering.
 • Lokalmat - Vår lokalmatguide er ferdig i digital utgave, og finnes nå på våre nettsider.
 • Vertskapskurs - vi gjennomfører nå i juni årets vertskapskurs i samarbeid med Nord-Troms Studiesenter og Nord Troms Museum
 • Bedriftsundersøkelse - En viktig del av sertifiseringen er tilbakemelding fra våre lokale reiselivsaktører og disse vil få tilsendt en enkel bedriftsundersøkelse fra oss.
 • Gjesteundersøkelse - Vi jobber nå med å få i stand en gjesteundersøkelse for sommerturistene som vil være gull verdt i forbindelse med utvikling av regionen.