Green Key Arctic Panorama
©Arctic Panorama - Green Key

Arctic Panorama Lodge miljøsertifisert med Green Key

Dato: 08.06.2021

Arctic Panorama Lodge har som første bedrift i Skjervøy og som en av få i Visit Lyngenfjord oppnådd den internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringen Green Key

Green Key er reiselivets miljømerke, og per i dag en av de største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Green Key er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), United Nations Environmental Programme (UNEP), og er den eneste miljøsertifiseringsordningen i Norge som har oppnådd utmerkelsen GSTC Recognised. Green Key drives internasjonalt av Foundation for Environmental Education (FEE). 
 
For å bli Green Key sertifisert må bedriften leve opp til en rekke kriterier innen blant annet avfallshåndtering, energi, innkjøp, mat, personalinvolvering og informasjonsarbeid for å være en ansvarlig arbeidsplass. 

«Vi var i tvil om vi burde og trengte å bli miljøsertifisert, fordi vi allerede er veldig bevisste og tenker bærekraft i alle ledd av bedriften vår. Både når det gjelder innkjøp, hva vi kommuniserer og viser gjestene, hvordan vi oppfører oss ovenfor lokalmiljøet og ikke minst ovenfor de som jobber hos oss. For eksempel bruker vi ikke innleid arbeidskraft og er opptatt av å benytte lokale ressurer. Dette har vi gjort siden vi startet opp bedriften i 2014. Grunnen til at vi allikevel valgte å bli Green Key sertifisert er at dette er en internasjonal miljømerking som er kjent blant mange av gjestene våre. Og for å få et synlig bevis på at vi kontinuerlig jobber for å redusere vår miljøbelasning , og ta vare på naturen og omgivelsene rundt oss. Prosessen med å bli sertifisert gikk lettere enn vi trodde , og selv om vi har hatt fokus på de fleste områdene fra før, var det også noen områder vi gjennom prosessen forstod at vi kunne bli litt bedre på.», sier Svein Jakobsen i Arctic Panorama Lodge.  

«Jeg er kjempeimponert over hvordan Svein  og de andre på Arctic Panorama Lodge driver stedet sitt. Det er sjelden, selv i min jobb, som har et så bevisst forhold til å drive berekraftig bedrift. Vi er spesielt imponert over hvordan de gjennom både historiefortelling og praktiske handlinger kommuniserer bærekraft og å ta vare på naturen og omgivelsene, til gjestene sine. Vi er veldig glade over å nå kunne kalle Arctic Panorama Lodge en Green Key sertifisert bedrift», sier Marit Kjellesvik, Green Key koordinator. 

Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.
Gren Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk. 

FEE Norway lanserte i tidlig i 2015 Green Key programmet i Norge. Allerede har en stor hotellkjede, Radisson (flere hotellkjeder har satt i gang prosessen), del god del mindre overnattingssteder og en rekke campinplasser over hele landet blitt sertifisesrt med Green Key. Ordningen er i veldig vekst. 

Hvis dere ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt:
Svein Jakobsen, Arctic Panorama Lodge, tlf. 91612520, e-post: svein@arcticpanorama.com            
Marit Kjellesvik, Green Key koordinator, FEE Norway, tlf. 97608076, e-post: mk@fee.no
 

Visit Lyngenfjord er et destinasjonsselskap for området rundt Lyngenfjorden i Nord- Troms. Visit Lyngenfjord jobber med å utvikle reiselivet i regionen, markedsføre regionen og driver med salg på vegne av sine medlemsbedrifter. Les mer om Visit Lyngenfjord her.

Pressekontakt:
Georg Sichelschmidt (reiselivssjef)
Tlf. +47 45465898
Epost: georg@visit-lyngenfjord.com