148 cm Jones Dream Catcher splitboard med bindinger, feller og skarejern

Running Length 109.9cm
Nose Length 24.3cm
Tail Length 20.3cm
Nose Width 28.1cm
Waist Width 24cm
Tail Width 28.1cm
Sidecut Radius 6.8m
Centered Stance 51cm
Setback 1cm
User Weight Range 45-68kg
Approximate weight tolerance is +/-15%

When can I book it?

01 nov 2020
148 cm Jones Dream Catcher splitboard med bindinger, feller og skarejern 01 November 2020
02 nov 2020
148 cm Jones Dream Catcher splitboard med bindinger, feller og skarejern 02 November 2020
03 nov 2020
148 cm Jones Dream Catcher splitboard med bindinger, feller og skarejern 03 November 2020

Show 96 more occasions