148 cm Jones Dream Catcher splitboard med bindinger, feller og skarejern

Running Length 109.9cm
Nose Length 24.3cm
Tail Length 20.3cm
Nose Width 28.1cm
Waist Width 24cm
Tail Width 28.1cm
Sidecut Radius 6.8m
Centered Stance 51cm
Setback 1cm
User Weight Range 45-68kg
Approximate weight tolerance is +/-15%

When can I book it?

13 apr 2021
148 cm Jones Dream Catcher splitboard med bindinger, feller og skarejern 13 April 2021
14 apr 2021
148 cm Jones Dream Catcher splitboard med bindinger, feller og skarejern 14 April 2021
15 apr 2021
148 cm Jones Dream Catcher splitboard med bindinger, feller og skarejern 15 April 2021

Show 45 more occasions